Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Computerarchitectuur9706/932/1213/1/79
Studiegids

Computerarchitectuur

9706/932/1213/1/79
Academiejaar 2012-13
Komt voor in:
 • Master in de Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 168,00 uren
Totale kostprijs studiematerialen: € 55,00
Totale kostprijs: € 55,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2012 (Eénmalig georganiseerd over het volledige academiejaar)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Coördinator: Lemeire Jan
Andere docenten: Segers Laurent
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Gestructureerde registratie van Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
Computer Organization and Design, The Hardware/Software InterfaceVerplicht
 • Auteur: David Patterson and John Hennessy
 • Uitgever: Morgan Kaufmann
 • Editie: Fourth
 • ISBN-nr: 978-01-237-4493-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Alle studiematerialen excl Handboeken en Syllabi: Aanbevolen

A.S. Tanenbaum, Gestructureerde computerarchitectuur. Pearson Education, 2005. ISBN 978-9043009874
S. Yalamanchili, VHDL Starter's Guide. Prentice Hall PTR, 2005. ISBN 978-0131457355

Omschrijving Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECBAEindcompetenties van de BacherloropleidingGespecialiseerd

Omschrijving Eindcompetenties

 • LO 10. ingenieursattitude
GI 10.1 redeneert en handelt gestructureerd en systematisch
 • LO 13. schriftelijk en mondeling communiceren
GI 13.1 maakt op gestructureerde manier een boodschap over via gepaste communicatiemiddelen
GI 13.2 leest, schrijft en spreekt Nederlands op C1 niveau (vaardig gebruiker, volgens Europees referentiekader)
 • LO 14. grafisch communiceren en presenteren
GI 14.1 communiceert bevattelijk technische materie op verschillende niveaus (vakgenoten en leken)
 • LO 15. ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord handelen
GI 15.1 oefent zijn beroepsactiviteiten nauwgezet uit
GI 15.2 is integer in de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten
GI 15.3 handelt met aandacht voor de impact op het milieu
GI 15.4 ziet de sociale en maatschappelijke consequenties van zijn handelen in
GI 15.6 kan informatie en opmerkingen over het eigen functioneren interpreteren
 • SLO-IS 1. gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in ingebedde software en hardware ontwerptechnieken met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek
SGI-IS 1.4 beschikt over een praktisch inzicht van gevorderde computerarchitecuren met inbegrip van reconfigurable en multicore architecturen
SGI-IS 1.5 kent de ontwerp en programmatietechnieken voor multicore systemen en kan deze toepassen
SGI-IS 1.6 kent VHDL en een systeem-taal voor hardware ontwerp en kan deze toepassen

Omschrijving van de Doelstellingen van het opleidingsonderdeel

D1: beschikt over een praktisch inzicht van gevorderde computerarchitecuren met inbegrip van reconfigurable en multicore architecturen (SGI-IS 1.4)
D2: kent de ontwerp en programmatietechnieken voor multicore systemen en kan deze toepassen (SGI-IS 1.5)
D3: kent VHDL en een systeem-taal voor hardware ontwerp en kan deze toepassen (SGI-IS 1.6)

AD1: redeneert en handelt gestructureerd en systematisch (GI 10.1)
AD2: communiceert bevattelijk en gestructureerd in het Nederlands (GI 13.1; 13.2; 14.1)
AD3: ontwikkelt een professionele attitude (GI 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.6)

Omschrijving van de Inhoud van het Opleidingsonderdeel

De cursus computerarchitectuur leert de studenten het ontwerp en de interne structuur van moderne processoren.

Hoorcollege:

 • Computer abstractions and Technology
 • Instructions: Language of the Computer
 • Arithmetic for Computers
 • The Processor
 • Large and Fast: Exploiting the Memory Hierarchy
 • Storage and Other I/O Topics
 • Multicores, Multiprocessors and Clusters
 • Graphics and Computing GPUs
 • Assemblers, Linkers and the SPIM Simulator
 • The Basics of Logic Design
 • Mapping Control to Hardware
 • A Survey of RISC Architectures for Desktop, Server and Embedded Computers

Werkcollege:

In het werkcollege worden via simulatie en emulatie op FPGA-bordjes de theoretische concepten geanalyseerd en de voor- en nadelen behandeld.

Opsplitsing uren /onderwijswerkvorm

Hoorcollege32,00 uren
Werkcollege30,00 uren
Leer- en evaluatietijd106,00 uren

Gestructureerd overzicht van Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariMondeling examen70,00Hoorcollege: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (niet overgedragen naar de tweede zittijd)
Buiten de examenwekenPermanente evaluatie30,00Werkcollege: evaluatie van de uitgevoerde opgaven (overgedragen naar 2de zittijd indien minstens 10/20)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijk examen30,00Werkcollege: evaluatie van de uitgevoerde opgaven
Examenmoment augustus/septemberMondeling examen70,00Hoorcollege: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Omschrijving Begeleiding

Na de les, na afspraak of via e-mail.

Bijkomende Kost

9.00

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Geïntegreerde Elektronische Systemen OF simultaan te volgen met Geïntegreerde Elektronische Systemen.