Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
KVDK21VOEDDOELGR - Voeding per doelgroep37491/4215/2324/1/58
Studiegids

KVDK21VOEDDOELGR - Voeding per doelgroep

37491/4215/2324/1/58
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 152,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Blanpain Sarah, Chiairi Mariem, Merre Saskia
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Voeding in de verschillende levensfasen

 • Voeding tijdens zwangerschap
 • Voeding tijdens lactatie
 • Voeding bij baby’s (0 – 1j)
 • Voeding bij peuters (1- 3j)
 • Voeding bij kleuters (3 – 6j)
 • Voeding bij schoolkinderen en adolescenten (6 – 18j)
 • Voeding bij gezonde ouderen (basis)

Voeding bij gezonde kinderen en volwassenen met een verschillende levenswijzen en alternatieve voedingspatronen

 • Voeding bij sporters: basis
 • Alternatieve voedingswijzen (o.a. vegetarische en veganistische voedings- en levenswijzen): basis
 • Voeding en voedingsgewoonten bij verschillende geloofsovertuigingen

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege22,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd120,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

1. De student interpreteert voedingsgewoonten van individuen en groepen door rekening te houden met omgevingsfactoren, gewoonten en de achtergrond van de cliënt. 
2. De student vertaalt de behoeften aan voedingsstoffen in een praktisch wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies waarbij rekening wordt gehouden met de individuele voorkeuren, gewoonten en achtergrond van de cliënt. 
3. De student kan het voedingspatroon (voedingsdagboek, voedingsschema, anamnese, …), maaltijden, menu's, ... van een individu en groepen beoordelen. 
4. De student houdt rekening met de individuele diversiteit en/of religie bij de interpretatie en beoordeling van voedingsgewoonten van een individu of groepen. 
5. De student kan het voedingspatroon (voedingsdagboek, voedingsschema, anamnese,..) maaltijden, menu's, … aanpassen aan de behoeften en leeftijd van de persoon. 
6. De student(e) beheerst de voedingsnormen voor micro- en macronutriënten van de Hoge Gezondheidsraad in functie van de leeftijd. 

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariSchriftelijke evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie100,00

Studiematerialen : Verplicht

Alle documentatie is beschikbaar op de EhB digitale leeromgeving (Canvas). 

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
VDK_LO01LO 1: Gegevensverzameling cliënt/patiënt De PBA VDK verzamelt en registreert autonoom en op methodische wijze relevante informatie met betrekking tot nutriënteninname, leefstijl, antropometrie, labowaarden en klinisch onderzoek met onderzoek voor de cliënt/ patiënt. GespecialiseerdDLR
VDK- GI.1.1K,I,V,AGI 1.1: De PBA VDK verzamelt relevante informatie over de voeding (kwaliteit, kwantiteit, tijdstip, frequentie) en de leefgewoonten en factoren die de eetgewoonten beïnvloeden.
VDK_LO03LO 3: Behandelplan De PBA VDK stelt in overleg met de cliënt/ patiënt, en waar relevant multidisciplinair, een haalbaar behandelplan op in gespecialiseerde zorgsituaties, en evalueert en stuurt bij waar nodig. GespecialiseerdDLR
VDK- GI.3.3K,I,V,AGI 3.3: De PBA VDK geeft advies voor het samenstellen en bereiden van gezonde, evenwichtige en/of dieetvoeding.
VDK_LO07LO 7: Gezondheidsbevordering De PBA VDK doet op methodische, creatieve en didactische wijze aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie in het brede domein van gezonde voeding en levensstijl op maat van cliënt of doelgroep in overeenstemming met maatschappelijke noden en het (inter)nationaal gezondheidsbeleid, met het oog op blijvende gedragsverandering. GespecialiseerdDLR
VDK- GI.7.1K,I,V,AGI 7.1: De PBA VDK detecteert de informatiebehoefte van de client of doelgroep.

Begeleiding

Na afspraak met de betreffende docent: Saskia Merre (saskia.merre@ehb.be), Sarah Blanpain (sarah.blanpain@ehb.be) en Mariem Chiairi (mariem.chiairi1@ehb.be)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

1.25