Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
GWM_21ENG - Engels35280/4008/2223/1/13
Studiegids

GWM_21ENG - Engels

35280/4008/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Hendrikx Christiane
Taalvak: Ja, Engels
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student verwerft een stevige basis vakwoordenschat i.v.m. retail en personeelstaken in retail. Typische termen i.v.m. producten, voorraad en winkelinrichting krijgen ook aandacht. De student leert deze woordenschat gebruiken in rollenspelen waarbij het verstrekken van informatie, het adviseren van producten en het verkopen ervan aan klanten centraal staan. De student leert ook klachten behandelen en oplossingen verwoorden in het Engels.

De schriftelijke taalvaardigheid sluit hierbij aan en omvat het opstellen van brieven/e-mails betreffende producten, bestellingen en aankopen, het opmaken van een CV en motivatiebrief.

Wat grammatica betreft worden die items opgefrist of aangeleerd die nodig zijn voor een professionele communicatie in retail, o.a. tenses, if-clauses, modal auxilaries, pronuns, etc. 

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Werkcollege36,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd65,00 uren
Project
Coaching5,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk14,00 uren

Doelstellingen

Het doel van Engels is het aanleren van woordenschat voor retail en het inoefenen ervan in een beroepsgerichte context. De studenten ontwikkelen hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid via opdrachten die aansluiten bij de taken van personeel dat in retail werkt. Speciale aandacht gaat naar het hanteren van een klantvriendelijk, vlot en correct gebruik van gesproken en geschreven taal.

Alleen relevante grammatica items worden opgefrist en ingeoefend om deze in beroepsgerichte gesprekken en teksten toe te passen.

D1: de student kan een klant in het Engels verwelkomen (GI 12.1, GI 12.4, GI 12.5)

D2: de student kan in het Engels de wensen van de klant bevragen (GI 12.1, GI 12.4, GI 1.1)

D3: de student kan in het Engels informatie geven over de kenmerken van de producten (GI 12.4, GI 12.5, GI 1.3)

D4: de student kan in het Engels de klant tot een aankoopbeslissing stimuleren (GI 12.1, GI 12.4, GI 1.4)

D5: de student kan zowel mondeling (in de winkel of via de telefoon) en schriftelijk (in een e-mail) in het Engels aan een klant of leverancier informatie vragen en geven (GI 12.4, GI 12.5, GI 1.3)

D6: de student kan zowel mondeling als schriftelijk in het Engels, een bestelling vastleggen, wijzigingen en annuleren (GI 12.4, GI 12.5, GI 3.3, GI 3.4)

D7: de student kan een klacht behandelen in het Engels (GI 12.4, GI 3.3, GI 3.4)

D8: de student kan de besproken grammaticale items correct toepassen en de aangeleerde woordenschat in beroepsgerichte gesprekken en teksten gebruiken (GI 12.4)


 

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniSchriftelijke evaluatie40,00
Examenmoment juniVaardigheidsproef30,00
Buiten de examenweken: Permanente evaluatieVaardigheidsproef30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie40,00
Examenmoment augustus/septemberVaardigheidsproef30,00Tweede kans vaardigheidsproef
permanente evaluatie
Examenmoment augustus/septemberVaardigheidsproef30,00Tweede kans vaardigheidsproef
examenmoment juni

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Softwarepakket
Digitaal werkboekVerplicht
  • Auteur: eXplio
  • Editie: 2019
  • Medium: Software
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad

Studiematerialen : Verplicht

Alle inhoud van de Canvascursus
 

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.Inleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.GespecialiseerdBG
GRADWMAN - GI12.4K,I,V,AGI 12.4: Beheerst mondeling de retailspecifieke Engelse taal.

Begeleiding

De lector begeleidt de studenten tijdens de les, via Teams, via e-mail.

 

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

9.00