Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Frans35279/4008/2223/1/76
Studiegids

Frans

35279/4008/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Academiejaar)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Alhasbani Farouk
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student krijgt de structuren en de nodige middelen aangereikt op A2- en B1-niveau om zich zowel schriftelijk als mondeling actief uit te drukken. De klasgroepen worden ingedeeld op basis van een verplichte intaketest.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Werkcollege36,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd65,00 uren
Project
Coaching5,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk14,00 uren

Doelstellingen

De student bereikt het taalvaardigheidsniveau B1 of hoger op de ERK-schaal. Dit stelt de student in staat om de professionele en vakspecifieke cursus Frans te kunnen volgen op een B1- en/of B2-niveau in deeltrajecten 2 & 3.

In het opleidingsonderdeel staan volgende doelstellingen centraal:

• D1 woordenschat: De student gebruikt voldoende Franse woordenschat om zich mondeling en schriftelijk uit te drukken over de meeste onderwerpen rond het dagelijkse leven (familie, hobby’s en interesses, werk, reizen, actualiteit).
• D2 woordenschat: De student gebruikt de elementaire Franse woordenschat goed, mondeling en schriftelijk, in vertrouwde en weinig complexe situaties.
• D3 grammatica: De student drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit in vertrouwde omstandigheden. Soms kunnen er grammaticale vergissingen gemaakt worden, maar het is altijd duidelijk wat de student bedoelt . De student gebruikt daarbij veelvoorkomende routines en patronen uit voorspelbare situaties, veelal met merkbare invloed vanuit de moedertaal.
• D4 vlotheid (spreken): De student drukt zich vlot uit met mogelijk korte pauzes om het vervolg van de redenering te overdenken (grammaticaal en wat betreft woordkeuze), om zo waar nodig fouten te kunnen herstellen.
• D5 samenhang (spreken): De student kan een reeks kortere, op zichzelf staande eenvoudige elementen verbinden tot een samenhangende lineaire opeenvolging van punten.
• D6 uitspraak: De student drukt zich duidelijk verstaanbaar uit in het Frans, met incidenteel uitspraakfouten en mogelijk een niet-Franstalig accent.
• D7 afstemming doel & publiek: De student handelt naar de belangrijkste Franse beleefdheidsconventies, mondeling en schriftelijk. De student is zich bewust van verschillen in gewoontes, gebruiken, houdingen, waarden en overtuigingen tussen de andere gemeenschap en zichzelf.
• D8 productiestrategieën (spreken): De student formuleert een omschrijving, ander woord met gelijkaardige betekenis, of concrete kenmerken om een vergeten woord te vervangen door een omschrijving, ander woord met gelijkaardige betekenis, of concrete kenmerken.
• D9 spelling, interpunctie & lay-out (schrijven): De student kan een heldere doorlopende tekst produceren die helemaal te begrijpen is. De student gebruikt spelling, leestekens en lay-out correct om de tekst het grootste deel van de tijd te kunnen volgen.
• D10 samenhang (schrijven): De student kan de meest voorkomende verbindingswoorden gebruiken om samenhang te creëren.
• D11 productiestrategieën (schrijven): De student kan digitale technologie zoals internet en zoekmachines gebruiken om taalgebruik te controleren, indien toegestaan.
• D12 de student voelt aan wanneer hij/zij feedback kan of moet vragen.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: Permanente evaluatiePortfolio30,00
Buiten de examenweken: EindevaluatieMondelinge evaluatie30,00
Buiten de examenweken: EindevaluatieSchriftelijke evaluatie40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie30,00
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie30,00
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie40,00

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Softwarepakket
Digitaal werkboekVerplicht
  • Auteur: eXplio
  • Editie: 2019
  • Medium: Software
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad

Studiematerialen : Verplicht

Alle oefeningen, video's en presentaties die door de docent worden gedeeld op Canvas behoren tot de leerstof.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.InleidendBG

Begeleiding

De student is aanwezig in de les en stuurt docent een mail in het Frans om extra/ bijkomende opvolging te vragen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

2.00