Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Integratie stage32529/4008/2223/1/84
Studiegids

Integratie stage

32529/4008/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Gewicht: 7,00
Totale studietijd: 208,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Docenten: De Vos Steven, Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De cursist doet gedurende een bepaalde periode een blokstage.

Dit kan hij doen in dezelfde winkel waar hij voorheen tewerkgesteld was, maar dan moet gegarandeerd worden dat hij de finale eindverantwoordelijkheid mag krijgen om zo alle leeractiviteiten die nodig zijn om een volwaardig winkelmanager te kunnen zijn na deze module.

In deze vervolmaking wordt toegezien op volgende thema's en onderwerpen:

- het vormen van de student als uitbater van het winkelpunt. Hij integreert hierbij al zijn kennis, vaardigheden en attitudes die hij voorheen leerde.

- vanuit voorgaande module ( focus strategie) gebruikt hij de kennis en past zijn stakeholder managementvaardigheden toe.

- de kandidaat "zaakvoerder/manager" krijgt (meer) autonomie om zijn werkplek te runnen. Dat houdt ook in dat hij tov. personeel een positie inneemt van "supervisie". Hij leert zich te manifesteren als een people builder en geeft instructies. 

- de student wordt verondersteld hier zijn verantwoordelijkheid te kunnen opnemen om bestellingen voor minimum een unit te doen, alsook de voorraad te plannen, de verkoopacties te coördineren en het financiële beheer in goede banen te leiden.

- de student rapporteert op permanente manier aan de shopmanager of een afgevaardigd mentor.( de nodige zelfreflectie is hier noodzakelijk)

- al bovenstaande taken lopen parallel met de uitvoering van het eindproject.

De stage kan enkel van start gaan nadat het stagecontract door alle partijen ondertekend is.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Werkcollege8,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd25,00 uren
Werkplekleren
Stage140,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk35,00 uren

Doelstellingen

D1: de student kan zijn winkelpunt "runnen", waarbij hij veel taken van de shopmanager zelfstandig kan uitvoeren. Dit is een volwaardige integratie van alle geleerde competenties en ervaringen: van commercieel beheer, personeelsbeheer, operationeel beheer tot financieel beheer.

D2: de student heeft vanuit voorgaande WPL strategie de nodige visie en strategieën aangeleerd en opgebouwd om dit nu om te zetten in de praktijk. Dit combineert hij met de doelstellingen van het geïntegreerd project.

D3: op de werkplek zal de student de kans krijgen om de winkel te organiseren voor een bepaalde blokperiode waar hij personeelsplanning, promoties en commerciële acties kan voorbereiden. Hij zal de afhandeling doen van merchandising en logistiek, forecasting en financiële afhandeling (waar mogelijk binnen de werkplek). Hij zal functioneren als "plaatsvervangende" winkelverantwoordelijke/zaakvoerder, onder het toeziend oog van begeleider en mentor.

D4: de student kan onder de druk van de reële omstandigheden zijn aangeleerde leiderschapskwaliteiten en attitudes behouden.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPaper/ Rapport40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juni (vooruitgeschoven)Observatie60,00

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.Inleidend
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.Inleidend
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.Inleidend
GRADWMAN_LO4LO4: Promotie Organiseert promotie-acties voor de klanten.Inleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI11.1K,I,V,AGI 11.1: Berekent omzetcijfer, maakt een stand van zaken op over de omzet, de winst, het assortiment en gaat na of de doelstellingen worden behaald.
GRADWMAN - GI11.2K,I,V,AGI 11.2: Volgt ontwikkelingen in de markt op.
GRADWMAN - GI11.3K,I,V,AGI 11.3: Neemt beslissingen over het bedrijfsconcept (markt, dienstverlening, personeel…).
GRADWMAN - GI11.4K,I,V,AGI 11.4: Zoekt oplossingen voor knelpunten.
GRADWMAN - GI11.5K,I,V,AGI 11.5: Stemt de boekhouding af op de wet- en regelgeving.
GRADWMAN - GI11.6K,I,V,AGI 11.6: Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad…).
GRADWMAN - GI11.7K,I,V,AGI 11.7: Gebruikt boekhoudkundige programma's.
GRADWMAN - GI11.8K,I,V,AGI 11.8: Verzamelt aan- en verkoopfacturen, houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, post…) en stelt een activiteitenbalans op.
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.1K,I,V,AGI 14.1: Geeft instructies en aanwijzingen en bepaalt prioriteiten.
GRADWMAN - GI14.2K,I,V,AGI 14.2: Deelt kennis en ervaring met teamleden.
GRADWMAN - GI14.3K,I,V,AGI 14.3: Geeft zelf het goede voorbeeld.
GRADWMAN - GI14.4K,I,V,AGI 14.4: Verleent hulp en advies wanneer nodig.
GRADWMAN - GI14.5K,I,V,AGI 14.5: Stemt de planning af op de omvang van het personeelsbestand, contractuele uurregeling, arbeidswetgeving, de vaardigheden van de medewerkers alsook op de duur en volgorde van de opdrachten.
GRADWMAN - GI14.7K,I,V,AGI 14.7: Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten en bespreekt het met de medewerkers.
GRADWMAN - GI14.9K,I,V,AGI 14.9: Ziet erop toe dat de regels i.v.m. handelspraktijken, sociale zaken, veiligheids- en milieuregels, en voedselveiligheidsregels worden gerespecteerd.
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI2.3K,I,V,AGI 2.3: Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop en past zo nodig het assortiment aan wijzigende trends, onvoorziene omstandigheden… aan.
GRADWMAN - GI2.4K,I,V,AGI 2.4: Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand.
GRADWMAN - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Peilt naar klantentevredenheid.
GRADWMAN - GI2.6K,I,V,AGI 2.6: Werkt commerciële acties uit om de doelstellingen te realiseren en vertaalt de strategische keuzes van het management naar de realiteit van het eigen departement.
GRADWMAN_LO4LO4: Promotie Organiseert promotie-acties voor de klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI4.1K,I,V,AGI 4.1: Stelt een actieplan op voor een reclamecampagne en stemt die actie af op de behoefte van de klant.
GRADWMAN - GI4.2K,I,V,AGI 4.2: Legt de actieperiode vast.
GRADWMAN - GI4.3K,I,V,AGI 4.3: Weegt de kostprijs van de actie af tegen de opbrengst.
GRADWMAN - GI4.4K,I,V,AGI 4.4: Speelt in op het tijdstip van het jaar, evenementen in de omgeving, diversiteit van klanten…
GRADWMAN_LO6LO6: Winkelinrichting Richt de verkoopruimte in en stalt of geeft de opdracht de producten uit te stallen in de vitrines, etalages, rekken…GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI6.1K,I,V,AGI 6.1: Bepaalt het imago van de winkel.
GRADWMAN - GI6.4K,I,V,AGI 6.4: Benut de mogelijkheden van de ruimte.
GRADWMAN - GI6.5K,I,V,AGI 6.5: Selecteert artikelen uit het assortiment.
GRADWMAN - GI6.6K,I,V,AGI 6.6: Houdt rekening met voorraad, trends, verkooppotentieel en doelgroep.
GRADWMAN - GI6.7K,I,V,AGI 6.7: Plaatst reclame op een zichtbare plaats voor de klant.

Begeleiding

De student wordt heel intens gevolgd door de coach op de werkvloer en de begeleider vanuit de campus.

Bij problemen wordt de opleidignscoördinator ingeschakeld om bij te sturen waar nodig met bovenstaande coaches.

Bijkomende Kost

20.00