Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
WPL 2: Focus verkoop31594/4008/2223/1/13
Studiegids

WPL 2: Focus verkoop

31594/4008/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 118,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Steven, Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student doet 2 dagen per week aan werkplekleren, dit kan gebeuren in de winkel waar hij tewerkgesteld was voor WPL 1, of hij solliciteert bij een bedrijf/bedrijven die hijzelf aanbrengt of via de campus bekomt.

Belangrijk is hier dat de student zich verder kan ontwikkelen en dat het bedrijf de mogelijkheden garandeert zodat de leeractiviteiten verder uitgebreid kunnen worden. Wanneer de student een verlenging krijgt bij de reeds bestaande onderneming, wordt enkel een addendum toegevoegd die voorgelegd zal worden aan de opleidingscoördinator.

Wanneer alle formaliteiten zijn vervuld via 'OnStage' tool zal de student zijn werkplekleren kunnen verder zetten. ( opgelet de tweetaligheid van het winkelpunt is een noodzaak, dus best gevestigd in de Brusselse agglomeratie.

Volgende thema's zijn cruciaal bij focus op de winkel:

- de blik van de student wordt verruimd naar de winkel als een onderneming, de student zal zich verder ontwikkelen en groeien binnen de winkel en zal de aangeleerde verkooptechnieken toepassen en pro actief te werk gaan.

- de student zal zich aanpassen aan de bedrijfscultuur van de onderneming en de juiste attitudes verder ontwikkelen

- de student voert opdrachten uit zoals: aanvullen van goederen, netheid winkel, basis presentatie goederen,..

- algemene taken komen aan bod: voorraadbeheer, kassabeheer,..

- bijbestellingen doen, klachtenafhandeling worden toegevoegd tijdens deze WPL

- de student leert tijdens deze stage algemene tools zoals excel, word, outlook te gebruiken en in algemeen beschaafd NL te communiceren met de collega's en/of het hoofdkantoor.

- de student leert om informatie te delen met collega's en leert ook zijn Engels te oefenen.

- de student zal een paper maken rond een bepaald thema.

- meer doorgedreven zelfreflectie 

De stage kan enkel van start gaan nadat het stagecontract door alle partijen ondertekend is.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd10,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk100,00 uren

Doelstellingen

D1: de student kan op een efficiënte wijze en volgens de regels meer geavanceerde operationele taken binnen een winkel uitvoeren. Dit omvat het etaleren van goederen, bewaken van de ordelijkheid, kassa openen en afsluiten, voorraadbeheer,.. (GI: 6.2,6.3,7.1,7.2,9.3,9.4,9.6/7/8, 10.1/2/3/4/5/7)

D2: de student is het aanspreekpunt van de klant en leert hoe een klachtenbehandeling dient afgehandeld te worden op een consequente manier met als doel een tevreden klant en handelaar.

D3: de student kan gebruik maken van kantoorsoftware zoals word, excel, outlook, powerpoint (GI 11.6)

D4: de student geeft zelf het goede voorbeeld, deelt informatie en ondersteunt collega's binnen een goed functionerend team. (GI: 14.2/3/4)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juni (vooruitgeschoven)Paper/ Rapport40,00de student zal een paper maken - wekelijks logboek uploaden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPaper/ Rapport40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juni (vooruitgeschoven)Observatie60,00de observatie wordt gequoteerd in samenwerking met het werkveld

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADACC_LO8LO8: Communicatie Communiceert op een doeltreffende en zakelijke manier over de eigen werkzaamheden in functie van de boekhouding.GespecialiseerdDLR
ACC - GI8.1K,I,V,AGI 8.1: Hanteert voor alle schriftelijke en mondelinge communicatie in een professionele context een vlotte, heldere en gepaste stijl.
ACC - GI8.2K,I,V,AGI 8.2: Communiceert zowel intern als extern over de eigen werkzaamheden.
GRADWMAN_LO10LO10: Verwerking betalingen Bedient het kassa- en registratiesysteem, controleert de correctheid van inkomsten en uitgaven en maakt waar nodig BTW-bonnen en facturen volgens de wettelijke normen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI10.1K,I,V,AGI 10.1: Bedient kassa - en/of registratiesysteem.
GRADWMAN - GI10.2K,I,V,AGI 10.2: Brengt artikelen of geleverde diensten in rekening en verwerkt actie- en cadeaubonnen, spaarkaarten…
GRADWMAN - GI10.3K,I,V,AGI 10.3: Maakt een BTW-bon of factuur volgens de wettelijke normen.
GRADWMAN - GI10.4K,I,V,AGI 10.4: Start en sluit het kassa -en/of registratiesysteem.
GRADWMAN - GI10.5K,I,V,AGI 10.5: Controleert de geldigheid van geld en andere betaalmiddelen.
GRADWMAN - GI10.6K,I,V,AGI 10.6: Onderzoekt oorzaken van kasverschillen.
GRADWMAN - GI10.7K,I,V,AGI 10.7: Wint het bedrag van ontvangen betaalmiddelen zoals maaltijdcheques, kortingsbonnen… terug in.
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI11.6K,I,V,AGI 11.6: Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad…).
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.2K,I,V,AGI 14.2: Deelt kennis en ervaring met teamleden.
GRADWMAN - GI14.3K,I,V,AGI 14.3: Geeft zelf het goede voorbeeld.
GRADWMAN - GI14.4K,I,V,AGI 14.4: Verleent hulp en advies wanneer nodig.
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI2.4K,I,V,AGI 2.4: Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand.
GRADWMAN - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Peilt naar klantentevredenheid.
GRADWMAN - GI2.6K,I,V,AGI 2.6: Werkt commerciële acties uit om de doelstellingen te realiseren en vertaalt de strategische keuzes van het management naar de realiteit van het eigen departement.
GRADWMAN_LO3LO3: Klachtenbehandeling Behandelt klachtendossiers en stelt oplossingen voor of maakt ze aan de desbetreffende dienst over.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI3.1K,I,V,AGI 3.1: Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure.
GRADWMAN - GI3.2K,I,V,AGI 3.2: Verzamelt documenten.
GRADWMAN - GI3.4K,I,V,AGI 3.4: Vraagt het akkoord van de klant met de oplossing.
GRADWMAN - GI3.5K,I,V,AGI 3.5: Vult formulieren in.
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI5.1K,I,V,AGI 5.1: Stemt op regelmatige tijdstippen de indeling / structuur van de verkoopeenheid af op de producteigenschappen en de wensen en noden van de klantendoelgroep.
GRADWMAN - GI5.2K,I,V,AGI 5.2: Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid.
GRADWMAN - GI5.3K,I,V,AGI 5.3: Neemt maatregelen om diefstal van producten te voorkomen.
GRADWMAN - GI5.4K,I,V,AGI 5.4: Houdt zich aan de openingstijden.
GRADWMAN - GI5.5K,I,V,AGI 5.5: Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel…
GRADWMAN_LO6LO6: Winkelinrichting Richt de verkoopruimte in en stalt of geeft de opdracht de producten uit te stallen in de vitrines, etalages, rekken…GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI6.2K,I,V,AGI 6.2: Stelt artikelen volgens soort, eigenschappen en verkoopsdoelstellingen ten toon in de afdeling.
GRADWMAN - GI6.3K,I,V,AGI 6.3: Maakt of regelt decoraties (combinaties van producten, licht- en kleurgebruik, attributen…)
GRADWMAN - GI6.4K,I,V,AGI 6.4: Benut de mogelijkheden van de ruimte.
GRADWMAN - GI6.7K,I,V,AGI 6.7: Plaatst reclame op een zichtbare plaats voor de klant.
GRADWMAN_LO7LO7: Onderhoud Neemt de verantwoordelijkheid op voor het beheer van de afdelingen en voor de ordelijkheid en netheid van de winkel, zonder daarbij hinder te veroorzaken voor klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI7.1K,I,V,AGI 7.1: Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (borstelen, dweilen, producten schikken).
GRADWMAN - GI7.2K,I,V,AGI 7.2: Bewaakt / controleert de ordelijkheid en netheid van winkel en rekken en benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden.
GRADWMAN_LO9LO9: Voorraadbeheer Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt de nodige bestellingen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI9.2K,I,V,AGI 9.2: Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling (o.b.v de activiteiten van de verkoopeenheid, omloopsnelheid van de producten, gewenste voorraad…)
GRADWMAN - GI9.3K,I,V,AGI 9.3: Vult een bestelbon in.
GRADWMAN - GI9.4K,I,V,AGI 9.4: Contacteert leveranciers of het hoofdkantoor.
GRADWMAN - GI9.6K,I,V,AGI 9.6: Evalueert vorige bestellingen en past ze aan.
GRADWMAN - GI9.7K,I,V,AGI 9.7: Plaatst een bestelling voor een klant.
GRADWMAN - GI9.8K,I,V,AGI 9.8: Gebruikt software voor voorraadbeheer.

Begeleiding

- de student doet beroep op de opleidingscoördinator voor de administratieve afhandeling van zijn dossier

- de student krijgt de begeleiding in het winkelpunt waar een coach aangeduid wordt

- de student wordt vanuit de hogeschool begeleid door een begeleider wat betreft het werkplekleren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

15.00