Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
WPL 3: Focus marketing31597/4008/2223/1/18
Studiegids

WPL 3: Focus marketing

31597/4008/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 103,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Steven, Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student doet 2 dagen per week aan werkplekleren, dit kan gebeuren in de winkel waar hij tewerkgesteld was voor WPL 1 en 2 of hij solliciteert bij een bedrijf/bedrijven die hijzelf aanbrengt of via de campus bekomt.

Belangrijk is hier dat de student zich verder kan ontwikkelen en dat het bedrijf de mogelijkheden garandeert zodat de leeractiviteiten verder uitgebreid kunnen worden. Wanneer de student een verlenging krijgt bij de reeds bestaande onderneming, wordt enkel een addendum toegevoegd die voorgelegd zal worden aan de opleidingscoördinator.

Wanneer alle formaliteiten zijn vervuld via 'OnStage' tool zal de student zijn werkplekleren kunnen verder zetten. ( opgelet de tweetaligheid van het winkelpunt is een noodzaak, dus best gevestigd in de Brusselse agglomeratie.

Volgende thema's zijn cruciaal bij focus op de marketing:

- de student vormt zich als praktische ondernemer binnen de winkel

- hij wordt getriggerd om initiatief te nemen op het vlak van marketingacties en presentaties in de winkel

- hij leert leiding te nemen in het controleren van de kwaliteit ( goederen en taken)

- hij neemt de verantwoordelijkheid om zaken bij te sturen waar nodig of zaken die minder goed lopen aan te passen.De stage kan enkel van start gaan nadat het stagecontract door alle partijen ondertekend is.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd10,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk75,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

D1: de student kan creatief denken aan commerciële acties en deze uitwerken in de praktijk (decoratie volgens thema, assortiment, volgt de trends) en dit gericht op de juiste doelgroep en met een max. aan verkooppotentieel. (GI: 2.3/6, 6.3/4/7)

D2: de student leert een superviserende rol uit te oefenen. Hij bewaakt de netheid, first-in-first-out principe, en geeft instructies en aanwijzingen volgens de richtlijnen van het winkelpunt. (GI: 7.1/2/6, 8.7, 14.1/2/3)

D3: de student controleert de levering, volgt het voorraadbeheer op, houdt boekhoudkundige informatie bij en stuurt bij waar nodig (Prijs, Opslag, Kwaliteit) GI: 8.1/2/3/4/5/6/8, 9.1/3/6/7, 11.8)

D4: de student kan de nodige software gebruiken om bovenstaande te realiseren (GI/ 11.6/8)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPortfolio40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniObservatie60,00deze observatie wordt gequoteerd in samenwerking met de werkplekcoach en de begeleider.
de student stuurt wekelijks zijn logboek door
Voor dit onderdeel is geen 2de examenkans mogelijk

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI11.6K,I,V,AGI 11.6: Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad…).
GRADWMAN - GI11.8K,I,V,AGI 11.8: Verzamelt aan- en verkoopfacturen, houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, post…) en stelt een activiteitenbalans op.
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.1K,I,V,AGI 14.1: Geeft instructies en aanwijzingen en bepaalt prioriteiten.
GRADWMAN - GI14.2K,I,V,AGI 14.2: Deelt kennis en ervaring met teamleden.
GRADWMAN - GI14.3K,I,V,AGI 14.3: Geeft zelf het goede voorbeeld.
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI2.3K,I,V,AGI 2.3: Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop en past zo nodig het assortiment aan wijzigende trends, onvoorziene omstandigheden… aan.
GRADWMAN - GI2.6K,I,V,AGI 2.6: Werkt commerciële acties uit om de doelstellingen te realiseren en vertaalt de strategische keuzes van het management naar de realiteit van het eigen departement.
GRADWMAN_LO6LO6: Winkelinrichting Richt de verkoopruimte in en stalt of geeft de opdracht de producten uit te stallen in de vitrines, etalages, rekken…GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI6.3K,I,V,AGI 6.3: Maakt of regelt decoraties (combinaties van producten, licht- en kleurgebruik, attributen…)
GRADWMAN - GI6.4K,I,V,AGI 6.4: Benut de mogelijkheden van de ruimte.
GRADWMAN - GI6.7K,I,V,AGI 6.7: Plaatst reclame op een zichtbare plaats voor de klant.
GRADWMAN_LO7LO7: Onderhoud Neemt de verantwoordelijkheid op voor het beheer van de afdelingen en voor de ordelijkheid en netheid van de winkel, zonder daarbij hinder te veroorzaken voor klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI7.1K,I,V,AGI 7.1: Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (borstelen, dweilen, producten schikken).
GRADWMAN - GI7.2K,I,V,AGI 7.2: Bewaakt / controleert de ordelijkheid en netheid van winkel en rekken en benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden.
GRADWMAN - GI7.6K,I,V,AGI 7.6: Controleert of rekken gevuld zijn volgens het first-in-first-out principe en verwijdert of laat producten verwijderen die niet meer aan de kwaliteit voldoen.
GRADWMAN_LO8LO8: Opvolging levering en stockage Controleert en registreert leveringen, ontvangt producten en slaat deze op of plaatst ze in de afdeling.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI8.1K,I,V,AGI 8.1: Vergelijkt de levering met de bestelbon.
GRADWMAN - GI8.2K,I,V,AGI 8.2: Registreert de levering.
GRADWMAN - GI8.3K,I,V,AGI 8.3: Evalueert de kwaliteit van de levering.
GRADWMAN - GI8.4K,I,V,AGI 8.4: Contacteert de leverancier bij problemen.
GRADWMAN - GI8.5K,I,V,AGI 8.5: Zendt leveringen die niet voldoen terug.
GRADWMAN - GI8.6K,I,V,AGI 8.6: Houdt zich aan de opslagvoorschriften.
GRADWMAN - GI8.7K,I,V,AGI 8.7: Slaat de producten op volgens het first-in-first-out principe.
GRADWMAN - GI8.8K,I,V,AGI 8.8: Brengt de prijs aan volgens richtwaarden of instructies (catalogi, solden…)
GRADWMAN_LO9LO9: Voorraadbeheer Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt de nodige bestellingen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI9.1K,I,V,AGI 9.1: Houdt gegevens bij over de voorraad en het gebruik van producten en gebruikt daar de juiste software voor.
GRADWMAN - GI9.3K,I,V,AGI 9.3: Vult een bestelbon in.
GRADWMAN - GI9.6K,I,V,AGI 9.6: Evalueert vorige bestellingen en past ze aan.
GRADWMAN - GI9.7K,I,V,AGI 9.7: Plaatst een bestelling voor een klant.

Begeleiding

de student doet beroep op de opleidingscoördinator voor de administratieve afhandeling van zijn dossier

- de student krijgt de begeleiding in het winkelpunt waar een coach aangeduid wordt

- de student wordt vanuit de hogeschool begeleid door een begeleider wat betreft het werkplekleren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

15.00