Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
GWM_22WBOEKHBTWA - Winkelboekhouding en BTW-aangiften31593/4008/2223/1/76
Studiegids

GWM_22WBOEKHBTWA - Winkelboekhouding en BTW-aangiften

31593/4008/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 85,00 uren
Totale kostprijs studiematerialen: € 29,95
Totale kostprijs: € 29,95
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Tijdens deze module leert de student een btw-aangifte in te vullen, en hierbij wensen we vooreerst gebruik te maken van de handelsdocumenten (facturen, kasstaten en creditnota’s) die dagdagelijks gebruikt worden binnen een winkelomgeving. Via onder meer de leerstof uit het handboek “binnenlandse handel” (zie verder) leert de cursist dan ook om aan de hand van diverse handelsdocumenten een btw-aangifte op correcte wijze in te vullen.
Daarnaast staat het invullen van de btw-aangifte ook niet los van het boekhoudkundig registratieproces. Aan de hand van onder meer de leerstof uit het handboek “van begin- tot eindbalans” leert de cursist om het verband te leggen tussen de boekhouding enerzijds en de btw-aangifte/btw-formaliteiten anderzijds.
Verder zal er doorheen de gehele module aandacht besteed worden aan het correct opstellen van de diverse handelsdocumenten (o.a. de factuur, de creditnota, de btw-bon). Indien dergelijke handelsdocumenten immers niet correct opgesteld zijn, kan er ook nooit een correcte btw-aangifte (die overeenstemt met de werkelijkheid) worden opgesteld/ingediend.
Tot slot zullen we in deze module ook de diverse wettelijke verplichtingen bij btw-aangiftes behandelen (zoals het decembervoorschot, de uitreiking van een rekening of ontvangstbewijs, enz.). Er wordt ook aandacht besteed aan de maatstaf van heffing waarop de btw wordt berekend (bv. de invloed van actie- en cadeaubonnen).

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege8,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd16,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk10,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk15,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1: De student kent de wettelijke verplichtingen bij BTW-aangiften. (GI : 10.2;11.5;11.8)

D2: De student kan de BTW‐administratie voeren. (GI : 10.3;11.7)

D3: De student kan boekhoudkundige informatie gebruiken in een winkelcontext. (GI : 11.8)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPortfolio50,00
Examenmoment juni (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPortfolio50,00
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie50,00

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
Praktisch btw-recht – basisbeginselenVerplicht€ 29,95
  • Auteur: Vanessa Moreau - Stefan Ruysschaert
  • Uitgever: Van In - De Boeck
  • Editie: 2021
  • Medium: Papier
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad

Studiematerialen : Verplicht

Cursus en extra studiemateriaal op het elektronisch leerplatform.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO10LO10: Verwerking betalingen Bedient het kassa- en registratiesysteem, controleert de correctheid van inkomsten en uitgaven en maakt waar nodig BTW-bonnen en facturen volgens de wettelijke normen.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI10.2K,I,V,AGI 10.2: Brengt artikelen of geleverde diensten in rekening en verwerkt actie- en cadeaubonnen, spaarkaarten…
GRADWMAN - GI10.3K,I,V,AGI 10.3: Maakt een BTW-bon of factuur volgens de wettelijke normen.
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdALG

Begeleiding

- Mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent (voor of na de les of in de pauze)

- Bereikbaar per e-mail / canvas

- Bereikbaar na voorgaande afspraak op school.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75