Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
GWM_21STRATWMAN - Strategisch winkelmanagement31583/4008/2223/1/27
Studiegids

GWM_21STRATWMAN - Strategisch winkelmanagement

31583/4008/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 117,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Steven
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

In strategisch winkelmanagement staan we stil bij de volgende zaken:

Klanten

toegevoegde waarde

missie-visie-strategie

marktaandeel

SWOT-analyse van een bestaande winkel in de omgeving

Differentiëren tov concurrentie: sterktes accentueren, innoveren, anders positioneren

Rekening houden met alle stakeholders/belanghebbenden in de omgeving om op lange termijn de beste resultaten te behalen

Duurzaamheid is hierbij een kernwaarde.Het betreft hierbij uiteraard alles rond ecologisch ondernemen, maar evenzeer ethisch ondernemen en financiële/economische duurzaamheid en de mensgerichte aanpak naar personeel, klanten, leveranciers en andere stakeholders uit de omgeving van de retailer. (cfr ECTS-fiche Duurzaam Ondernemen)

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd25,00 uren
Project
Coaching5,00 uren
Projectwerk15,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk20,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1 : De cursist kan de Missie, Visie en Strategie van de winkelketen begrijpen en vertalen naar/toepassen op een individuele winkel in zijn specifieke omgeving. Hierbij komen aspecten van strategische marketing (positionering),  van lokale marketing, van personeelsbeleid en financiën aan bod die in vorige modules werden aangeleerd.
D2 : De cursist kan voor een individuele en lokale winkel een strategisch plan opstellen dat aantoont hoe de winkel zich positioneert t.o.v. zijn lokale doelmarkt(en), zijn concurrentie en de verschillende stakeholders. Rekening houdend met het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
D3: De cursist heeft inzicht in de retail-bedrijfskolom, de toegevoegde waarde van de retail in het algemeen en van een aantal trends, nieuwe kanalen (omni-channel) en andere begrippen die in de distributiewereld aan belang winnen.
D4: De cursist is in staat een duidelijke SWOT-analyse te maken van zijn winkel en hieruit de conclusies te trekken voor gerichte acties op langere termijn. Hij kan bepalen welke indicatoren zullen leiden tot een succesvol algemeen strategisch beheer van zijn winkel of afdeling.
D5: De cursist verstaat in dit stadium van zijn opleiding zeer goed de noodzaak van duurzaamheid in al zijn aspecten (milieu, maatschappij en economisch) en van alle evoluties op de markt die hem hierbij kunnen helpen.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariSchriftelijke evaluatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: Permanente evaluatiePortfolio50,00

Studiematerialen : Verplicht

De cursus wordt in powerpoint vorm ter beschikking gesteld aan de studenten via Canvas. Bij online lessen zal een ingesproken powerpoint beschikbaar zijn.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI2.1K,I,V,AGI 2.1: Werkt verkoopsdoelstellingen uit.
GRADWMAN - GI2.2K,I,V,AGI 2.2: Volgt ontwikkelingen op in de markt en het aanbod van de concurrentie.
GRADWMAN - GI2.3K,I,V,AGI 2.3: Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop en past zo nodig het assortiment aan wijzigende trends, onvoorziene omstandigheden… aan.
GRADWMAN - GI2.4K,I,V,AGI 2.4: Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand.
GRADWMAN - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Peilt naar klantentevredenheid.
GRADWMAN - GI2.6K,I,V,AGI 2.6: Werkt commerciële acties uit om de doelstellingen te realiseren en vertaalt de strategische keuzes van het management naar de realiteit van het eigen departement.
GRADWMAN_LO4LO4: Promotie Organiseert promotie-acties voor de klanten.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI4.1K,I,V,AGI 4.1: Stelt een actieplan op voor een reclamecampagne en stemt die actie af op de behoefte van de klant.
GRADWMAN - GI4.2K,I,V,AGI 4.2: Legt de actieperiode vast.
GRADWMAN - GI4.3K,I,V,AGI 4.3: Weegt de kostprijs van de actie af tegen de opbrengst.
GRADWMAN - GI4.4K,I,V,AGI 4.4: Speelt in op het tijdstip van het jaar, evenementen in de omgeving, diversiteit van klanten…
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI5.1K,I,V,AGI 5.1: Stemt op regelmatige tijdstippen de indeling / structuur van de verkoopeenheid af op de producteigenschappen en de wensen en noden van de klantendoelgroep.
GRADWMAN - GI5.5K,I,V,AGI 5.5: Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel…
GRADWMAN_LO9LO9: Voorraadbeheer Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt de nodige bestellingen.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI9.3K,I,V,AGI 9.3: Vult een bestelbon in.
GRADWMAN - GI9.4K,I,V,AGI 9.4: Contacteert leveranciers of het hoofdkantoor.
GRADWMAN - GI9.5K,I,V,AGI 9.5: Selecteert en test nieuwe producten uit, stelt een assortiment samen volgens verwachte verkoop, seizoensgebonden.
GRADWMAN - GI9.6K,I,V,AGI 9.6: Evalueert vorige bestellingen en past ze aan.
GRADWMAN - GI9.7K,I,V,AGI 9.7: Plaatst een bestelling voor een klant.
GRADWMAN - GI9.8K,I,V,AGI 9.8: Gebruikt software voor voorraadbeheer.

Begeleiding

Individuele studieproblemen kunnen met de lesgever besproken worden.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

1.00