Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Sales31570/4008/2223/1/70
Studiegids

Sales

31570/4008/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 127,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student krijgt de nodige technieken en tools aangereikt om zich te vormen als verkoper in een voortdurend veranderende omgeving.

In dit OLOD komen volgende thema's aan bod:

  • Verkopen is een vak apart
  • Klantgerichtheid, meer dan klantvriendelijkheid
  • Het verkoopgesprek: voorbereiden, klantgericht onthalen, koopmotieven analyseren, de juiste vragen stellen, de klant informeren en overtuigen door onderbouwde argumentatie, bezwaren weerleggen, het gesprek succesvol afsluiten en opvolgen
  • Communicatievaardigheden: mondelinge en schriftelijke vaardigheden toepassen in verkoop
  • Een klacht is een geschenk
  • Omgaan met verkoopuitdagingen en zijn 21e eeuwse vaardigheden inzetten.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege20,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd50,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk25,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1 : De student kan een adviserend verkoopgesprek observeren én voeren in een winkelcontext, rekening houdend met de principes van klantgerichtheid. (GI : 1.1;1.2;1.3;1.4;3.3)
D2 : De student kan verkoopmotieven ontdekken bij potentiële klanten en omzetten naar de mogelijkheden van het assortiment. (GI : 1.3;2.2;2.5)
D3 : De student kan de klantentevredenheid peilen en bij klachten mogelijke oplossingen voorstellen aan de klant. (GI:2.1; 2.2; 2.5; 3.3)
D4 : De student herkent de ontwikkelingen en de trends in verkoop en kan bijdragen tot het verbeteren van de verkoopresultaten.(GI:2.1; 2.2; 2.3;2.5)


Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariSchriftelijke evaluatie70,00
Buiten de examenweken: Permanente evaluatiePortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPortfolio30,00
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie70,00

Studiematerialen : Verplicht

Online cursusmateriaal, oefeningen en opdrachten beschikbaar op het leerplatform.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO1LO1: Klantgerichte service Informeert klanten, adviseert producten en verkoopt ze.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI1.1K,I,V,AGI 1.1: Observeert wanneer de klant wil geholpen worden en bevraagt de wens van de klant.
GRADWMAN - GI1.2K,I,V,AGI 1.2: Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment.
GRADWMAN - GI1.3K,I,V,AGI 1.3: Geeft informatie over de kenmerken van de artikels, demonstreert of toont artikels en geeft informatiemateriaal mee.
GRADWMAN - GI1.4K,I,V,AGI 1.4: Stimuleert de klant tot een aankoopbeslissing.
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI12.1K,I,V,AGI 12.1: Omarmt de diversiteit van mensen (allochtonen, bejaarden, gehandicapten…).
GRADWMAN - GI12.5K,I,V,AGI 12.5: Straalt een geloofwaardigheid uit binnen het concept en de waarden van de sector.
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI2.1K,I,V,AGI 2.1: Werkt verkoopsdoelstellingen uit.
GRADWMAN - GI2.2K,I,V,AGI 2.2: Volgt ontwikkelingen op in de markt en het aanbod van de concurrentie.
GRADWMAN - GI2.3K,I,V,AGI 2.3: Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop en past zo nodig het assortiment aan wijzigende trends, onvoorziene omstandigheden… aan.
GRADWMAN - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Peilt naar klantentevredenheid.
GRADWMAN_LO3LO3: Klachtenbehandeling Behandelt klachtendossiers en stelt oplossingen voor of maakt ze aan de desbetreffende dienst over.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI3.3K,I,V,AGI 3.3: Stelt een oplossing voor aan de klant.

Begeleiding

De docent is, naast de contactlessen, ook via Teams bereikbaar voor persoonlijke coaching (op afspraak).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75