Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Retailmarketing31572/4008/2223/1/41
Studiegids

Retailmarketing

31572/4008/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 102,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Van Grimbergen Eric
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende zaken:

Duurzame retail marketing
De winkel als merk (imago)
Positionering en toegevoegde waarde
De marketingmix van de retailer (de 7 P’s)

het belang van omzet en winstgevendheid binnen het retailbedrijf duiden
• de verkoopdoelstellingen bepalen voor zijn afdeling en kan de organisatie van zijn afdeling
hierop afstemmen (personeel, inplanting van producten, commerciële acties)
• de commerciële strategie en de marketingstrategie van het bedrijf vertalen en
implementeren voor zijn afdeling
• de rol van de P-plaats binnen marketingcontext omschrijven en kan lokale marketingacties
en promoties uitwerken
• de belangrijkste trends binnen retailmarketing beschrijven en kan inspelen op deze trends
via concrete acties
• de rol van de P-fysieke distributie binnen de retailmix (7P's) omschrijven
• de rol van de P-product binnen de retailmix (7P's) omschrijven
• de rol van de P-prijs binnen de retailmix (7P's) omschrijven
• de onderscheiden elementen van de marketingmix uitwerken voor promotieacties
• een promotieactie verduidelijken en kan deze promotieactie implementeren en hierover
rapporteren
• de rol van digitalisering binnen de retailmix omschrijven: omnichannel, social media, ecommerce, SEO
• de basisregels verduidelijken voor segmentatie, differentiatie van een merk door
merkwaarden, UX, CX en personae met customer journeysOnderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd25,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk20,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk15,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

D1 : De cursist kan het belang van omzet & winstgevendheid binnen het retailbedrijf duiden en er een marketingstrategie aan vastkoppelen. De cursist kan een commerciële en verkoopstrategie bepalen voor een afdeling of een winkel. (GI : 2.1;2.3;2.4;2.5;4.4;5.1;6.3;6.7)
D2 : De cursist kent en begrijpt het belang van de onderscheiden elementen van de marketingmix (p-fysieke distributie, koopproces, …) en is op de hoogte van belangrijke trends (multichanneling, consistentie, ICT…). ( GI : 2.3;4.4;5.1)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniSchriftelijke evaluatie70,00
Examenmoment juniWerkstuk30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie70,00
Examenmoment augustus/septemberWerkstuk30,00indien de student op dit onderdeel in eerste sessie slaagde worden de punten automatisch overgenomen voor tweede sessie - dit niet gelaagde studenten op dit onderdeel moeten zelf contact opnemen met de docent voor een bijkomende opdracht

Studiematerialen : Verplicht

De cursus wordt in powerpoint vorm ter beschikking gesteld aan de studenten via Canvas

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI2.1K,I,V,AGI 2.1: Werkt verkoopsdoelstellingen uit.
GRADWMAN - GI2.2K,I,V,AGI 2.2: Volgt ontwikkelingen op in de markt en het aanbod van de concurrentie.
GRADWMAN - GI2.3K,I,V,AGI 2.3: Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop en past zo nodig het assortiment aan wijzigende trends, onvoorziene omstandigheden… aan.
GRADWMAN - GI2.4K,I,V,AGI 2.4: Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand.
GRADWMAN - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Peilt naar klantentevredenheid.
GRADWMAN - GI2.6K,I,V,AGI 2.6: Werkt commerciële acties uit om de doelstellingen te realiseren en vertaalt de strategische keuzes van het management naar de realiteit van het eigen departement.
GRADWMAN_LO4LO4: Promotie Organiseert promotie-acties voor de klanten.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI4.1K,I,V,AGI 4.1: Stelt een actieplan op voor een reclamecampagne en stemt die actie af op de behoefte van de klant.
GRADWMAN - GI4.2K,I,V,AGI 4.2: Legt de actieperiode vast.
GRADWMAN - GI4.3K,I,V,AGI 4.3: Weegt de kostprijs van de actie af tegen de opbrengst.
GRADWMAN - GI4.4K,I,V,AGI 4.4: Speelt in op het tijdstip van het jaar, evenementen in de omgeving, diversiteit van klanten…
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI5.1K,I,V,AGI 5.1: Stemt op regelmatige tijdstippen de indeling / structuur van de verkoopeenheid af op de producteigenschappen en de wensen en noden van de klantendoelgroep.
GRADWMAN_LO6LO6: Winkelinrichting Richt de verkoopruimte in en stalt of geeft de opdracht de producten uit te stallen in de vitrines, etalages, rekken…GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI6.1K,I,V,AGI 6.1: Bepaalt het imago van de winkel.
GRADWMAN - GI6.3K,I,V,AGI 6.3: Maakt of regelt decoraties (combinaties van producten, licht- en kleurgebruik, attributen…)
GRADWMAN - GI6.7K,I,V,AGI 6.7: Plaatst reclame op een zichtbare plaats voor de klant.

Begeleiding

- voor- en na de les

- via mail, teams digitaal platform

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75