Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Project 3: Organisatie en innovatie31600/4008/2223/1/23
Studiegids

Project 3: Organisatie en innovatie

31600/4008/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 112,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Steven
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student zal in groep (4-6 personen) een mini onderneming opstarten onder begeleiding van het Agentschap innoveren en ondernemen (VLAJO).

de student krijgt als leidraad een handboek en via hoor/werkcolleges worden ze getriggerd om een realiteitsgetrouw project uit te werken waar ze tijdens de opleiding zich zullen vervolmaken. Dit wordt binnen een beschermd kader aangeboden, en Vlajo neemt hier de rol van de overheid op zich.

Het leerproces staat centraal in dit small business project.

Als jonge ondernemer volg je alles regels die je tijdens deze opleiding aanleert zowel in de theoretische vakken als in het echte bedrijfsleven van toepassing zijn.

In deze module leer je alle basisstappen die noodzakelijk zijn om een mini onderneming op te starten, van de opmaak stappenplan, startkapitaal, procedures en vooral de creativiteit om een nieuw product of dienst op de markt te brengen.Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege12,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Project
Projectwerk25,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk10,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk25,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1: de student vertoont voldoende initiatief bij de keuze van een onderwerp en houdt deze motivatie aan gedurende het hele project. hij straalt zelfvertrouwen uit naar zijn medestudenten om dit integratieproject tot een geloofwaardig geheel te maken.

D2: de studentengroep zal als een volwaardig team handelen en alle noodzakelijke handelingen stellen om dit project kans tot slagen te geven.

D3: de student leert onder stress en deadlines de opdracht tot een goed eind te brengen met de juiste attitudes en eigenschappen van een toekomstige winkelmanager.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariPaper/ Rapport50,00
Buiten de examenweken: Permanente evaluatieMondelinge evaluatie50,00

Studiematerialen : Verplicht

De cursus wordt in powerpoint vorm ter beschikking gesteld aan de studenten via Canvas

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdALG
GRADWMAN_LO13LO13: Netwerking en aankoopbeheer Selecteert leveranciers, dienstverleners of aannemers, onderhoudt contacten, onderhandelt over contractvoorwaarden en controleert producten en diensten.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI13.1K,I,V,AGI 13.1: Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze.
GRADWMAN - GI13.2K,I,V,AGI 13.2: Informeert naar prijzen en diensten en eventuele promoties en vergelijkt offertes.
GRADWMAN - GI13.3K,I,V,AGI 13.3: Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijnen…
GRADWMAN - GI13.4K,I,V,AGI 13.4: Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten.
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI2.3K,I,V,AGI 2.3: Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop en past zo nodig het assortiment aan wijzigende trends, onvoorziene omstandigheden… aan.
GRADWMAN - GI2.6K,I,V,AGI 2.6: Werkt commerciële acties uit om de doelstellingen te realiseren en vertaalt de strategische keuzes van het management naar de realiteit van het eigen departement.
GRADWMAN_LO4LO4: Promotie Organiseert promotie-acties voor de klanten.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI4.2K,I,V,AGI 4.2: Legt de actieperiode vast.
GRADWMAN - GI4.3K,I,V,AGI 4.3: Weegt de kostprijs van de actie af tegen de opbrengst.
GRADWMAN - GI4.4K,I,V,AGI 4.4: Speelt in op het tijdstip van het jaar, evenementen in de omgeving, diversiteit van klanten…
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI5.1K,I,V,AGI 5.1: Stemt op regelmatige tijdstippen de indeling / structuur van de verkoopeenheid af op de producteigenschappen en de wensen en noden van de klantendoelgroep.
GRADWMAN - GI5.4K,I,V,AGI 5.4: Houdt zich aan de openingstijden.
GRADWMAN - GI5.5K,I,V,AGI 5.5: Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel…
GRADWMAN_LO6LO6: Winkelinrichting Richt de verkoopruimte in en stalt of geeft de opdracht de producten uit te stallen in de vitrines, etalages, rekken…GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI6.1K,I,V,AGI 6.1: Bepaalt het imago van de winkel.
GRADWMAN - GI6.5K,I,V,AGI 6.5: Selecteert artikelen uit het assortiment.
GRADWMAN - GI6.6K,I,V,AGI 6.6: Houdt rekening met voorraad, trends, verkooppotentieel en doelgroep.

Begeleiding

De cursist wordt begeleid door de projectcoach.

Bijkomende Kost

1.00