Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Project 2: Mini onderneming creëren31598/4008/2223/1/52
Studiegids

Project 2: Mini onderneming creëren

31598/4008/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Van Grimbergen Eric
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

de student zal in groep (4-6 personen) een mini onderneming opstarten onder begeleiding van het Agentschap innoveren en ondernemen (VLAJO).

de student krijgt als leidraad een handboek en via hoor/werkcolleges worden ze getriggerd om een realiteitsgetrouw project uit te werken waar ze tijdens de opleiding zich zullen vervolmaken. Dit wordt binnen een beschermd kader aangeboden, en Vlajo neemt hier de rol van de overheid op zich. 

Het leerproces staat centraal in dit small business project.

als jonge ondernemer volg je alles regels die je tijdens deze opleiding aanleert zowel in de theoretische vakken als in het echte bedrijfsleven van toepassing zijn.

In deze module leer je alle basisstappen die noodzakelijk zijn om een mini onderneming op te starten, van de opmaak stappenplan, startkapitaal, procedures en vooral de creativiteit om een nieuw product of dienst op de markt te brengen.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege26,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd10,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk30,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1: de student vertoont voldoende initiatief bij de keuze van een onderwerp en houdt deze motivatie aan gedurende het hele project. hij straalt zelfvertrouwen uit naar zijn medestudenten om dit integratieproject tot een geloofwaardig geheel te maken.

D2: de studentengroep zal als een volwaardig team handelen en alle noodzakelijke handelingen stellen om dit project kans tot slagen te geven.

D3: de student leert onder stress en deadlines de opdracht tot een goed eind te brengen met de juiste attitudes en eigenschappen van een toekomstige winkelmanager.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPaper/ Rapport40,00op het eind van deze module wordt een paper afgegeven waarop in project 3/4 verder zal gewerkt worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport40,00herwerken van de paper is mogelijk, mits geslaagd voor de mondelinge evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniMondelinge evaluatie60,00de studenten krijgen punten op het vervolgtraject en hun presentatie van product/dienst

Studiematerialen : Verplicht

handboek

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI11.3K,I,V,AGI 11.3: Neemt beslissingen over het bedrijfsconcept (markt, dienstverlening, personeel…).
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.1K,I,V,AGI 14.1: Geeft instructies en aanwijzingen en bepaalt prioriteiten.
GRADWMAN - GI14.2K,I,V,AGI 14.2: Deelt kennis en ervaring met teamleden.
GRADWMAN - GI14.3K,I,V,AGI 14.3: Geeft zelf het goede voorbeeld.
GRADWMAN - GI14.5K,I,V,AGI 14.5: Stemt de planning af op de omvang van het personeelsbestand, contractuele uurregeling, arbeidswetgeving, de vaardigheden van de medewerkers alsook op de duur en volgorde van de opdrachten.
GRADWMAN - GI14.6K,I,V,AGI 14.6: Organiseert teamvergaderingen.
GRADWMAN - GI14.7K,I,V,AGI 14.7: Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten en bespreekt het met de medewerkers.
GRADWMAN - GI14.8K,I,V,AGI 14.8: Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van de medewerkers.
GRADWMAN - GI14.9K,I,V,AGI 14.9: Ziet erop toe dat de regels i.v.m. handelspraktijken, sociale zaken, veiligheids- en milieuregels, en voedselveiligheidsregels worden gerespecteerd.
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI5.5K,I,V,AGI 5.5: Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel…

Begeleiding

de studenten worden begeleid door de project coach en een externe partner van de VLAJO organisatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

15.00