Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Personeelsbeheer31586/4008/2223/1/32
Studiegids

Personeelsbeheer

31586/4008/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (EĆ©nmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Buekens Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

In de leerinhouden wordt vooral de nadruk gelegd op aspecten van people management en worden topics besproken die zowel de individuele medewerker beter laten presteren maar ook de samenwerking binnen een team en een grotere organisatie vlotter laten verlopen.

Zelforganisatie en Time Management
Stress Management
Team Management
Change Management
Leiderschap – Old Game vs New Game
Motivatie

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk15,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk16,00 uren

Doelstellingen

D1 : De cursisten zijn in staat om prioriteiten te bepalen, hebben inzicht in hoe ze zichzelf beter kunnen organiseren en hun productiviteit op het werk kunnen verhogen.
D2 : De cursisten begrijpen hoe stress ontstaat en leren op een goede manier reageren op en omgaan met stress situaties
D3 : De cursisten begrijpen hoe een goed team is samengesteld en functioneert en ook hoe de interactie kan worden geoptimaliseerd .
D4: De cursisten maken kennis met hoe veranderingsprocessen in organisaties worden aangestuurd en hoe weerstand tegen verandering kan worden verminderd.
D5 : De cursisten kennen de principes van coaching en leiderschap en begrijpen de link tussen sterk leiderschap en motivatie van de medewerker.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPortfolio30,00
Examenmoment juni (vooruitgeschoven)Mondelinge evaluatie70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie100,00

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsUitdiepend

Begeleiding

Individuele studieproblemen kunnen met de docent besproken worden.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75