Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Milieu, veiligheid en duurzaamheid31582/4008/2223/1/90
Studiegids

Milieu, veiligheid en duurzaamheid

31582/4008/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 79,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Boonaert Marleen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Binnen deze module is het van cruciaal belang om alles rond wetgeving, exploitatievoorwaarden en de duurzaamheid binnen de retailomgeving aan te leren en te bewaken.

Inhoud;

- welzijnswet

- preventiestructuren

- EHBO

- veiligheid op het werk/ voor klanten

- wettelijke verplichtingen ivm brandpreventie en brandbeveiliging

- milieuwetgeving

- vergunningsplicht

- afval

- voedselveiligheidsbeleid: HACCP, Etikettering, controles,..

- energie

- Milieuvriendelijk handelen ( ook besparen)

- milieuzorg, advies en steunmaatregelen in de distributiesector

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd15,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk20,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1: de student krijgt inzicht in de milieu/klimaatproblematiek, weet in grote lijnen wat milieuzorg in een retailomgeving inhoudt. krijgt inzicht op milieusteunmaatregelen en kan determineren of een retailer een vergunning kan aanvragen of nodig heeft  De student kan op het eind van deze module inschatten welke milieuverplichtingen de retailer nodig heeft, of mogelijks een meerwaarde betekenen. (GI: 8.6; 14.9)

D2: de student controleert of de regels rond milieu en veiligheid worden toegepast in de retailorganisatie. (GI: 5.2, 

D3: de student kent de toepassingen van de wetgeving op voedselveiligheid ( HACCP, traceerbaarheid, informatieplicht, koude keten respect en hygiene). Het HACCP handboek gebruiken en toepassen heeft geen geheimen meer.


Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPaper/ Rapport60,00
Examenmoment juniSchriftelijke evaluatie40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport60,00
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie40,00

Studiematerialen : Verplicht

Voor deze modules worden slides ter beschikking gesteld die aangepast worden aan de geldende regelgeving.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.1K,I,V,AGI 14.1: Geeft instructies en aanwijzingen en bepaalt prioriteiten.
GRADWMAN - GI14.2K,I,V,AGI 14.2: Deelt kennis en ervaring met teamleden.
GRADWMAN - GI14.3K,I,V,AGI 14.3: Geeft zelf het goede voorbeeld.
GRADWMAN - GI14.7K,I,V,AGI 14.7: Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten en bespreekt het met de medewerkers.
GRADWMAN - GI14.8K,I,V,AGI 14.8: Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van de medewerkers.
GRADWMAN - GI14.9K,I,V,AGI 14.9: Ziet erop toe dat de regels i.v.m. handelspraktijken, sociale zaken, veiligheids- en milieuregels, en voedselveiligheidsregels worden gerespecteerd.
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI5.2K,I,V,AGI 5.2: Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid.
GRADWMAN_LO7LO7: Onderhoud Neemt de verantwoordelijkheid op voor het beheer van de afdelingen en voor de ordelijkheid en netheid van de winkel, zonder daarbij hinder te veroorzaken voor klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI7.1K,I,V,AGI 7.1: Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (borstelen, dweilen, producten schikken).
GRADWMAN - GI7.2K,I,V,AGI 7.2: Bewaakt / controleert de ordelijkheid en netheid van winkel en rekken en benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden.
GRADWMAN - GI7.4K,I,V,AGI 7.4: Sorteert afval volgens de richtlijnen.
GRADWMAN - GI7.5K,I,V,AGI 7.5: Veroorzaakt geen hinder voor klanten.
GRADWMAN - GI7.6K,I,V,AGI 7.6: Controleert of rekken gevuld zijn volgens het first-in-first-out principe en verwijdert of laat producten verwijderen die niet meer aan de kwaliteit voldoen.
GRADWMAN_LO8LO8: Opvolging levering en stockage Controleert en registreert leveringen, ontvangt producten en slaat deze op of plaatst ze in de afdeling.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI8.6K,I,V,AGI 8.6: Houdt zich aan de opslagvoorschriften.
GRADWMAN - GI8.7K,I,V,AGI 8.7: Slaat de producten op volgens het first-in-first-out principe.

Begeleiding

- Mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent (voor of na de les of in de pauze)
- Bereikbaar per e-mail
- Bereikbaar na voorgaande afspraak

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75