Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
HRM 1: Ik als medewerker31585/4008/2223/1/95
Studiegids

HRM 1: Ik als medewerker

31585/4008/2223/1/95
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Vanuit de invalshoek 'ik als medewerker' komen volgende thema's aan bod:

 • Hoe solliciteren in de retailsector?
  Een sterk CV en een aantrekkelijke motivatiebrief schrijven.
 • Basis van een goede communicatie.
  Feedback geven en ontvangen.
  De invloed van het Johari-venster herkennen en toepassen.

 • Teamwerk en leiderschap
  Taakgericht en relatiegericht
  Diversiteit 
  Situationeel leiderschap
  Knelpuntenn in teamwerk: conflictstijlen en -management
 • Timemanagement
 

 

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk15,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk16,00 uren

Doelstellingen

D1: Solliciteren: De student kent de eigenheden van de retailsector en kan met zijn troeven uitpakken in een wervende motivatiebrief en CV. (GI 12.1, 12.5)

D2: Communicatie: De student erkent het belang van rapport (verbinding) in het communicatieproces en kan de verbale communicatietechnieken inzetten in een gesprek met anderen. De student kan het belang van feedback en het verschil tussen Feedback en Feedforward uitleggen en toepassen. Hij kan het Johari-venster op zichzelf toepassen. (GI 8.4, 12.1, 12.5)

D3: Teamwerk en leiderschap:

 • Teamwerk: De student kan de kenmerken van sterke en zwakke teams benoemen en de verschillende teamrollen aanduiden in een gegeven casus.
 • Leiderschap. De student kan het verschil tussen een manager en een leider onderscheiden. Hij kan de verschillende typeringen van leiderschap volgens het klassieke model van situationeel leidinggeven van Hersey en Blanchard herkennen in een aangebrachte casus. (GI 7.1, 7.2, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 12.1, 12.5)

D4: Conflicthantering: De student kan de verschillende conflicthanteringsstijlen om een conflict op te lossen met eigen woorden uitleggen. Hij kan zijn voorkeurstijl bij het omgaan met conflicten kritisch analyseren. De student kan de procedure ‘omgaan met conflicten op de werkvloer’ op zijn werkplek beschrijven (GI 8.4)

D5: Timemanagement: De student kan taken zelfstandig plannen en prioriteiten stellen via het Eisenhouwer-model in een aangebrachte casus of op de werkplek. (GI 7.1, 7.2, 7.6)
Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie80,00
Buiten de examenweken: Permanente evaluatiePortfolio20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPortfolio20,00
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie80,00

Studiematerialen : Verplicht

Eigen syllabus en PowerPoint-presentaties

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI12.1K,I,V,AGI 12.1: Omarmt de diversiteit van mensen (allochtonen, bejaarden, gehandicapten…).
GRADWMAN - GI12.5K,I,V,AGI 12.5: Straalt een geloofwaardigheid uit binnen het concept en de waarden van de sector.
GRADWMAN_LO7LO7: Onderhoud Neemt de verantwoordelijkheid op voor het beheer van de afdelingen en voor de ordelijkheid en netheid van de winkel, zonder daarbij hinder te veroorzaken voor klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI7.1K,I,V,AGI 7.1: Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (borstelen, dweilen, producten schikken).
GRADWMAN - GI7.2K,I,V,AGI 7.2: Bewaakt / controleert de ordelijkheid en netheid van winkel en rekken en benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden.
GRADWMAN - GI7.6K,I,V,AGI 7.6: Controleert of rekken gevuld zijn volgens het first-in-first-out principe en verwijdert of laat producten verwijderen die niet meer aan de kwaliteit voldoen.
GRADWMAN_LO8LO8: Opvolging levering en stockage Controleert en registreert leveringen, ontvangt producten en slaat deze op of plaatst ze in de afdeling.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI8.1K,I,V,AGI 8.1: Vergelijkt de levering met de bestelbon.
GRADWMAN - GI8.2K,I,V,AGI 8.2: Registreert de levering.
GRADWMAN - GI8.3K,I,V,AGI 8.3: Evalueert de kwaliteit van de levering.
GRADWMAN - GI8.4K,I,V,AGI 8.4: Contacteert de leverancier bij problemen.
GRADWMAN - GI8.5K,I,V,AGI 8.5: Zendt leveringen die niet voldoen terug.
GRADWMAN - GI8.6K,I,V,AGI 8.6: Houdt zich aan de opslagvoorschriften.
GRADWMAN - GI8.7K,I,V,AGI 8.7: Slaat de producten op volgens het first-in-first-out principe.
GRADWMAN - GI8.8K,I,V,AGI 8.8: Brengt de prijs aan volgens richtwaarden of instructies (catalogi, solden…)

Begeleiding

De lesgever is naast de contactlessen ook via Teams beschikbaar op aangegeven tijdstippen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75