Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
GWM_21HRM2SOCRECHT - HRM 2: Sociaal recht31587/4008/2223/1/66
Studiegids

GWM_21HRM2SOCRECHT - HRM 2: Sociaal recht

31587/4008/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 89,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

In deze cursus wordt de wet- en regelgeving bestudeerd en toegepast op de retailcontext. Volgende thema's komen aan bod:

  • Collectieve arbeidsverhoudingen: de vakorganisaties voor werkgevers en werknemer, de overlegorganen en collectieve arbeidsovereenkomsten.
  • Individuele arbeidsverhoudingen: De wet op de arbeidsovereenkomsten met aandacht voor verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Schorsing en einde van een arbeidsovereenkomst.
  • Arbeidsreglementering: inzicht in het arbeidsreglement, het begrip loon en de belangrijke aspecten van de arbeidswet.
  • De sociale zekerheid: kent het doel en de algemene werking van de sociale zekerheid. Aandacht voor verplichtingen van de werkgevers tegenover de RSZ en arbeidsongevallenwet.
  • Algemeenheden over het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk10,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk15,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1 : De student heeft kennis van, en inzicht in, de belangrijkste arbeidsrechtelijke relaties tussen werkgever en werknemer: arbeidsovereenkomsten, sociaal zekerheidssysteem en sociale statuten.
(GI : 12.1;14.5)

D2 : De Student kan uit de veelheid aan complexe sociale wetgeving de juiste informatie halen om in eenvoudige concrete gevallen tot een oplossing te komen. (GI : 5.2;5.4; 14.9)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Mondelinge evaluatie80,00
Buiten de examenweken: Permanente evaluatiePortfolio20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie80,00
Examenmoment augustus/septemberPortfolio20,00

Studiematerialen : Verplicht

Bijkomende PowerPoint-presentaties van de les  op het elektronisch leerplatform.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI12.1K,I,V,AGI 12.1: Omarmt de diversiteit van mensen (allochtonen, bejaarden, gehandicapten…).
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.5K,I,V,AGI 14.5: Stemt de planning af op de omvang van het personeelsbestand, contractuele uurregeling, arbeidswetgeving, de vaardigheden van de medewerkers alsook op de duur en volgorde van de opdrachten.
GRADWMAN - GI14.9K,I,V,AGI 14.9: Ziet erop toe dat de regels i.v.m. handelspraktijken, sociale zaken, veiligheids- en milieuregels, en voedselveiligheidsregels worden gerespecteerd.
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI5.2K,I,V,AGI 5.2: Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid.
GRADWMAN - GI5.4K,I,V,AGI 5.4: Houdt zich aan de openingstijden.

Begeleiding

De docent is naast de contactlessen ook via Teams bereikbaar voor persoonlijke coaching (op afspraak).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75