Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
HRM 3: Personeel en ontwikkeling31588/4008/2223/1/03
Studiegids

HRM 3: Personeel en ontwikkeling

31588/4008/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (EĆ©nmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Buekens Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

In de leerinhouden wordt vooral de nadruk gelegd hoe vanuit HR de werking van een organisatie kan worden verbeterd en de betrokkenheid en motivatie van medewerkers kan worden verhoogd.

HRM gedefinieerd en gesitueerd

HR planning

Organisatiecultuur

Recrutering en Selectie

Ontwikkeling en Loopbaanpaden

Employer branding

Uitstroom en Retentie

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd16,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk15,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1 : De student begrijpt de rol van de HR functie en de principes van een bedrijfscultuur. Ook heeft hij een goed zicht op de opmaak van een goede personeelsplanning.
D2 : De student is in staat om een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid te voeren: medewerkers selecteren, opleiden, opvolgen, feedback geven, groeipotentieel detecteren, …

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniMondelinge evaluatie70,00
Examenmoment juniPortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie100,00

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Begeleiding

Individuele studieproblemen kunnen met de docent besproken worden.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75