Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Handelsrecht31581/4008/2223/1/56
Studiegids

Handelsrecht

31581/4008/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 79,00 uren
Totale kostprijs studiematerialen: € 24,00
Totale kostprijs: € 24,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Van Grimbergen Eric
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De focus  ligt op het vormen van de cursist als een praktische ondernemer binnen een winkel. 

Om dit te bereiken heeft de cursist een degelijke basiskennis nodig van de juridische aspecten rond het handel drijven. 
(juridische verplichtingen, bewijsrecht, handelstussenpersonen, distributieovereenkomsten, e-commerce enz.)

- Vrijheid van ondernemen

- de Handelszaak

- handelstransacties

- overeenkomsten

- vennootschap

-BV en NV 

- insolventie 

De cursist krijgt via een specifieke benadering van de handelswetgeving een inzicht in de verantwoordelijkheden m.b.t. handelen als winkelier. 


Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege16,00 uren
Werkcollege8,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk10,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk15,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

D1 : De cursist kent de belangrijkste begrippen van het handelsrecht en het ondernemingsrecht zoals het op kleinhandelszaken van toepassing is: handelaar en handelsdaden, juridische verplichtingen van de handelaar, bewijsrecht (factuur en boekhouding), handelstussenpersonen, distributieovereenkomsten.

(GI : 5.2;5.3;5.4;8.6;10.3;11.5)

D2 : De cursist kan in dossiers ( geschillen,…) de juridische aspecten herkennen en analyseren, de verworven kennis en inzichten toepassen en de juridische terminologie hanteren. 
(GI : 3.1;3.3)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniSchriftelijke evaluatie70,00
Examenmoment juniWerkstuk30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie70,00
Examenmoment augustus/septemberWerkstuk30,00indien de student op dit onderdeel in eerste sessie slaagde worden de punten automatisch overgenomen voor tweede sessie - dit niet gelaagde studenten op dit onderdeel moeten zelf contact opnemen met de docent voor een bijkomende opdracht

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
Praktisch economisch recht - basisbeginselenVerplicht€ 24,00
  • Auteur: Gerda Ghysels - Jan Roodhooft
  • Uitgever: Van In
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad

Studiematerialen : Verplicht

Cursus en extra studiemateriaal op het elektronisch leerplatform.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO10LO10: Verwerking betalingen Bedient het kassa- en registratiesysteem, controleert de correctheid van inkomsten en uitgaven en maakt waar nodig BTW-bonnen en facturen volgens de wettelijke normen.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI10.3K,I,V,AGI 10.3: Maakt een BTW-bon of factuur volgens de wettelijke normen.
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI11.5K,I,V,AGI 11.5: Stemt de boekhouding af op de wet- en regelgeving.
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI5.2K,I,V,AGI 5.2: Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid.
GRADWMAN - GI5.3K,I,V,AGI 5.3: Neemt maatregelen om diefstal van producten te voorkomen.
GRADWMAN - GI5.4K,I,V,AGI 5.4: Houdt zich aan de openingstijden.
GRADWMAN_LO8LO8: Opvolging levering en stockage Controleert en registreert leveringen, ontvangt producten en slaat deze op of plaatst ze in de afdeling.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI8.6K,I,V,AGI 8.6: Houdt zich aan de opslagvoorschriften.

Begeleiding

- Mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent (voor of na de les of in de pauze)

- Bereikbaar per e-mail / canvas en Teams digitaal platform

- Bereikbaar na voorgaande afspraak op school.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75