Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Financiële administratie in de winkel31592/4008/2223/1/42
Studiegids

Financiële administratie in de winkel

31592/4008/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 79,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Boekhouding is het proces waarin de schriftelijke (of digitale) vastlegging van de financiële transacties van de winkel gebeurt, in een zodanige vorm dat het geheel een overzichtelijk beeld van de financiële informatie van een onderneming geeft.
De handelsdocumenten worden geanalyseerd en verwerkt om te komen tot de resultaatbepaling en het opstellen van de jaarrekening. De basis hiervoor is de Belgische boekhoudreglementering. De cursist leert de link te leggen tussen de boekhouding en de btw-verplichtingen.
Via oefeningen leert de cursist accuraat te werken, de kwaliteit van boekhoudkundige en fiscale administratie wordt immers bepaald door volledigheid (formeel en inhoudelijk) en cijfermatige juistheid.
• Wettelijke verplichtingen betreffende het voeren van een boekhouding, opmaken van een jaarrekening.
• Begrijpend lezen van de jaarrekening.
• Boekhoudkundige programma’s.
• De boekhoudtechniek:
o Registratie van de dagdagelijkse verrichtingen (o.a. aankopen, verkopen, betalingen, financieringsverrichtingen, personeel).
o Boekhoudkundige registraties op het einde van het boekjaar.
o Bepalen van het resultaat.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege16,00 uren
Werkcollege8,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk15,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk4,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk16,00 uren

Doelstellingen

D1: De cursist kent de wettelijke verplichtingen bij het voeren van een boekhouding. (GI : 10.3;11.5)

D2: De cursist kan een basisboekhouding toepassen voor een kleine/middelmatige winkel of voor een afdeling. (GI : 10.2;10.3;11.5;11.7;11.8)

D3: De cursist kan boekhoudkundige informatie gebruiken in een professionele context. ( GI : 10.6;10.7;11.8)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie100,00

Studiematerialen : Verplicht

Cursus en extra studiemateriaal op het elektronisch leerplatform.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO10LO10: Verwerking betalingen Bedient het kassa- en registratiesysteem, controleert de correctheid van inkomsten en uitgaven en maakt waar nodig BTW-bonnen en facturen volgens de wettelijke normen.GespecialiseerdALG
GRADWMAN - GI10.2K,I,V,AGI 10.2: Brengt artikelen of geleverde diensten in rekening en verwerkt actie- en cadeaubonnen, spaarkaarten…
GRADWMAN - GI10.3K,I,V,AGI 10.3: Maakt een BTW-bon of factuur volgens de wettelijke normen.
GRADWMAN - GI10.6K,I,V,AGI 10.6: Onderzoekt oorzaken van kasverschillen.
GRADWMAN - GI10.7K,I,V,AGI 10.7: Wint het bedrag van ontvangen betaalmiddelen zoals maaltijdcheques, kortingsbonnen… terug in.
GRADWMAN_LO11LO11: Administratie en boekhouding Realiseert de administratieve en boekhoudkundige opvolging, analyseert de omzet, de marge, de aankopen, de lasten, de winst en het assortiment van het verkooppunt. Gebruikt daartoe de nodige software en neemt initiatieven om knelpunten op te lossen.GespecialiseerdALG

Begeleiding

- Mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent (voor of na de les of in de pauze)

- Bereikbaar per e-mail

- Bereikbaar na voorgaande afspraak

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75