Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
GWM_21DZETHONDERN - Duurzaam & ethisch ondernemen31584/4008/2223/1/61
Studiegids

GWM_21DZETHONDERN - Duurzaam & ethisch ondernemen

31584/4008/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 102,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (EĆ©nmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Buekens Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

- Ondernemerschap: motieven, persoonlijkheid van de ondernemer en uitdagingen
- Ondernemerschap: aangeleerd of aangeboren?
- Start-Ups: bronnen van succes en oorzaken van falen
- Groeifasen van de onderneming
- Intrapreneurship
- Business idee uitwerken ahv design thinking
- Business plan: structuur en aanpak
- Strategie in relatie tot ondernemen – Een liefde/haat verhouding?
- Strategie gedefinieerd, voordelen, nadelen en beperkingen
- Strategieproces en de link naar duurzaamheid

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege16,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd30,00 uren
Zelfstudie
Leerwerk20,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1 : De cursist heeft een inzicht in de drijfveren om een onderneming te starten, in de uitdagingen, knelpunten en de persoonlijkheid van de ondernemer. Hierbij worden ook de oorzaken van falen toegelicht en daaruit de nodige leerlessen getrokken.
D2 : De cursist leert hoe een business idee wordt uitgewerkt en hoe dit zijn uitwerking krijgt in een business plan.
D3: De cursist begrijpt de dynamiek van een groeiende organisatie en heeft een zicht op hoe dit een impact heeft op de competenties van medewerkers, op de processen en op de organisatiestructuur
D4: De cursist heeft een inzicht in hoe ondernemerschap kan worden geïntegreerd binnen een grotere organisatie – de zogenaamde problematiek van de ‘intrapreneurial culture’.
D5: De cursist kent het strategieproces en begrijpt de relatie en het spanningsveld tussen strategie en ondernemen.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniMondelinge evaluatie70,00
Examenmoment juniPortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie100,00

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Begeleiding

Individuele studieproblemen kunnen met de docent besproken worden.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

1.00