Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
GWM_11WETWINKEL - De wet in de winkel31579/4008/2223/1/85
Studiegids

GWM_11WETWINKEL - De wet in de winkel

31579/4008/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 79,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Dit opleidingsonderdeel geeft een overzicht van een aantal belangrijke juridische beginselen en regelingen. De student wordt vertrouwd gemaakt met de juridische benadering van situaties en problemen in het kader van de retailsector.

Naast de behandeling van verbintenissen en bijzondere overeenkomsten wordt aandacht besteed aan de voor retail cruciale regelingen inzake aansprakelijkheid, verzekeringen en economisch recht.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk10,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk15,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

D1 : De student maakt  kennis met de basisbeginselen van het verbintenissenrecht en de bijzondere overeenkomsten in het ondernemingsrecht. (GI: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 5.2; 5.4; 12.1; 14.9). Meer bepaald zal de student: 

  • het verbintenissenrecht in ons rechtsbestel aanwijzen en de algemene regels ervan uitleggen;  
  • de belangrijkste regels met betrekking tot marktpraktijken en consumentenbescherming (informatieplicht, garantiewetgeving, prijsaanduidingen, prijspromoties, oneerlijke handels-en marktpraktijken, openingsuren en wekelijkse rustdag,...) kunnen aantonen op de retailwerkplek en in praktijkcases;
  • de basisprincipes van de Consumentenkoop kunnen toepassen in praktijkcases;
  • de algemene regels met betrekking tot Handelshuur kunnen uiteggen.

D2 : De student kan de principes van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht beschrijven en vaststellen op de retailwerkplek of in praktijkcases. (GI : 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 12.1; 14.9)

D3: De student kan het belang en de toepassing van de Warenwetgeving en Voedselveiligheid aantonen. (G.I. 7.1; 8.6; 14.9)
Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Schriftelijke evaluatie80,00
Buiten de examenweken: Permanente evaluatiePortfolio20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPortfolio20,00
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie80,00

Studiematerialen : Verplicht

Cursus- en studiemateriaal op het elektronisch leerplatform

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI12.1K,I,V,AGI 12.1: Omarmt de diversiteit van mensen (allochtonen, bejaarden, gehandicapten…).
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.9K,I,V,AGI 14.9: Ziet erop toe dat de regels i.v.m. handelspraktijken, sociale zaken, veiligheids- en milieuregels, en voedselveiligheidsregels worden gerespecteerd.
GRADWMAN_LO3LO3: Klachtenbehandeling Behandelt klachtendossiers en stelt oplossingen voor of maakt ze aan de desbetreffende dienst over.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI3.1K,I,V,AGI 3.1: Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure.
GRADWMAN - GI3.2K,I,V,AGI 3.2: Verzamelt documenten.
GRADWMAN - GI3.4K,I,V,AGI 3.4: Vraagt het akkoord van de klant met de oplossing.
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI5.2K,I,V,AGI 5.2: Controleert de toegankelijkheid van de verkoopeenheid.
GRADWMAN - GI5.4K,I,V,AGI 5.4: Houdt zich aan de openingstijden.
GRADWMAN_LO7LO7: Onderhoud Neemt de verantwoordelijkheid op voor het beheer van de afdelingen en voor de ordelijkheid en netheid van de winkel, zonder daarbij hinder te veroorzaken voor klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI7.1K,I,V,AGI 7.1: Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (borstelen, dweilen, producten schikken).
GRADWMAN_LO8LO8: Opvolging levering en stockage Controleert en registreert leveringen, ontvangt producten en slaat deze op of plaatst ze in de afdeling.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI8.6K,I,V,AGI 8.6: Houdt zich aan de opslagvoorschriften.

Begeleiding

De docent is, naast de contactlessen, ook via Teams bereikbaar voor persoonlijke coaching (op afspraak).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75