Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Consumentenpsychologie31573/4008/2223/1/75
Studiegids

Consumentenpsychologie

31573/4008/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs studiematerialen: € 40,00
Totale kostprijs: € 40,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Boonaert Marleen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

- consumentenpsychologie: van motivatie tot emotie en attitudes

- wat is consumentengedrag?

- wie zijn onze doelgroepen? Hoe worden referentiegroepen samengesteld?

- welke zijn de motieven om een marktonderzoek te organiseren in een retailomgeving

- welke zijn de culturele invloeden in het consumentengedrag

- na deze module ben je in staat om een marketingplan te lezen en beoordelen

- deskresearch obv van interne en externe bronnen aanleren ( zie SWOT-analyse van de winkel)

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege16,00 uren
Werkcollege8,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd20,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk15,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk5,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

D1: de student krijgt inzicht en heeft kennis in elementaire begrippen binnen de consumentenpsychologie. De student heeft inzicht in de plaats (doelgroepenbeleid) en de motieven van de consument. Zo kan de student de motieven van een marktonderzoek in een retailcontext plaatsen en herkennen. (GI: 2.2/4/5, 4.4)

D2: de student kan een primair onderzoeksplan ( inclusief de methodologie) lezen, interpreteren en evalueren (GI: 4.1/2/4)

D3: een basiskennis van statistiek is meerwaarde (GI:2.4/5, 5.5)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juni (vooruitgeschoven)Mondelinge evaluatie60,00
Examenmoment juni (vooruitgeschoven)Portfolio40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie60,00
Examenmoment augustus/septemberPortfolio40,00

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
CONSUMENTENPSYCHOLOGIEVerplicht€ 40,00
  • Auteur: Veronique Vanderhoydonks
  • Uitgever: OWL PRESS
  • Editie: laatste
  • ISBN-nr: 978-94-639-3661-3
  • Medium: Papier
  • Te koop via de verkoopdienst
  • In voorraad

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO13LO13: Netwerking en aankoopbeheer Selecteert leveranciers, dienstverleners of aannemers, onderhoudt contacten, onderhandelt over contractvoorwaarden en controleert producten en diensten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI13.2K,I,V,AGI 13.2: Informeert naar prijzen en diensten en eventuele promoties en vergelijkt offertes.
GRADWMAN_LO2LO2: Verkoopsbeleid Bepaalt verkoopdoelstellingen, een commerciële en marketingstrategie rekening houdend met de klantendoelgroep en het imago van de winkel en stelt deze bij wanneer nodig.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI2.2K,I,V,AGI 2.2: Volgt ontwikkelingen op in de markt en het aanbod van de concurrentie.
GRADWMAN - GI2.4K,I,V,AGI 2.4: Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand.
GRADWMAN - GI2.5K,I,V,AGI 2.5: Peilt naar klantentevredenheid.
GRADWMAN_LO4LO4: Promotie Organiseert promotie-acties voor de klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI4.1K,I,V,AGI 4.1: Stelt een actieplan op voor een reclamecampagne en stemt die actie af op de behoefte van de klant.
GRADWMAN - GI4.2K,I,V,AGI 4.2: Legt de actieperiode vast.
GRADWMAN - GI4.4K,I,V,AGI 4.4: Speelt in op het tijdstip van het jaar, evenementen in de omgeving, diversiteit van klanten…
GRADWMAN_LO5LO5: Winkelbeheer Organiseert zelfstandig een verkoopeenheid, deelt deze in rekening houdend met toegankelijkheid, voorraad en producteigenschappen. Respecteert de openingstijden en stelt een realistische planning en uurrooster op, conform de handelswetgeving en overige vigerende regelgeving.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI5.5K,I,V,AGI 5.5: Stemt de planning af op de inschatting van bezoekersstromen, leveringen, personeel…

Begeleiding

- de student heeft een aantal uur hoorcollege waar alle theorie wordt meegegeven, en afgetoetst wordt via cases en werkcolleges.

- de student zal zelf onderzoek en aan zelfreflectie doen 

- de student zal zelfstandig op zoek gaan naar het consumentengedrag binnen een bepaalde doelgroep

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

0.75