Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
GWM_11WPL2FOCWINKEL - WPL 1: Focus winkel31595/4008/2223/1/47
Studiegids

GWM_11WPL2FOCWINKEL - WPL 1: Focus winkel

31595/4008/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat in het winkelmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Vos Steven, Doms Marie-Estelle
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student doet 2 dagen per week aan werkplekleren. 

Hij solliciteert bij een bedrijf/bedrijven die hijzelf aanbrengt of via de campus bekomt. 

Indien de student een match vindt tussen de verwachtingen van het bedrijf en hijzelf, zal hij dit voorleggen aan de opleidingscoördinator. Wanneer alle formaliteiten zijn vervuld via 'OnStage' tool zal de student zijn werkplekleren kunnen aanvatten. ( opgelet de tweetaligheid van het winkelpunt is een noodzaak, dus best gevestigd in de Brusselse agglomeratie.

Volgende thema's zijn cruciaal bij focus op de winkel:

- de blik van de student wordt verruimd naar de winkel als een onderneming, de student zal gevormd worden tot medewerker binnen de winkel en zal de aangeleerde verkooptechnieken toepassen.

- de student zal zich aanpassen aan de bedrijfscultuur van de onderneming en de juiste attitudes aanleren.

- de student voert opdrachten uit zoals: aanvullen van goederen, netheid winkel, basis presentatie goederen,..

- algemene taken komen aan bod: voorraadbeheer, kassabeheer,..

- de student leert tijdens deze stage algemene tools zoals excel, word, outlook te gebruiken en in algemeen beschaafd NL te communiceren met de collega's en/of het hoofdkantoor.

- de student leert tijdens deze WPL proactief te werk te gaan en ook aan zelfreflectie te doen.

- de student verzamelt info en documentatie die hij zal verwerken in een paper.

- aan zelfreflectie doen.

De stage kan enkel van start gaan nadat het stagecontract door alle partijen ondertekend is.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege4,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd10,00 uren
Werkplekleren
Leerwerk100,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren
Zelfstudie & zelfstandig werk22,00 uren

Doelstellingen

D1: De student kan op efficiënte wijze en volgens de regels de courante operationele

taken binnen het winkelpunt uitvoeren. Dit omvat het aanvullen van goederen, sorteren van afval, 

het netjes houden van de winkel (GI: 7.3,7.4,7.6)

D2: De student wordt aanspreekpunt voor de klant, is klantvriendelijk, straalt het imago van de winkel uit,

en weet de klant te overtuigen om tot aankoop over te gaan. (GI: 1.1,1.2,1.3,1.4, 7.5, 12.1,12.5)

D3: De student kan zich uitdrukken in het NL binnen de verwachte context van het winkelpunt en de multiculturele winkelomgeving. ( GI: 12.1, 12.2, 12.3)

D4: de cursist kan de nodige winkelsoftware gebruiken om zijn functie als verkoper uit te voeren ( GI: 9.1, 9.8) 

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Paper/ Rapport40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPaper/ Rapport40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januari (vooruitgeschoven)Observatie60,00Deze observatie wordt gequoteerd in samenwerking met het werkveld.

Studiematerialen : Verplicht

geen handboek, enkel op de werkplek verzamelen van relevante documentatie

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
GRADWMAN_LO1LO1: Klantgerichte service Informeert klanten, adviseert producten en verkoopt ze.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI1.1K,I,V,AGI 1.1: Observeert wanneer de klant wil geholpen worden en bevraagt de wens van de klant.
GRADWMAN - GI1.2K,I,V,AGI 1.2: Vertaalt de wens van de klant naar de mogelijkheden van het assortiment.
GRADWMAN - GI1.3K,I,V,AGI 1.3: Geeft informatie over de kenmerken van de artikels, demonstreert of toont artikels en geeft informatiemateriaal mee.
GRADWMAN - GI1.4K,I,V,AGI 1.4: Stimuleert de klant tot een aankoopbeslissing.
GRADWMAN_LO12LO12: Communicatie Communiceert met klanten, leveranciers, personeel en andere stakeholders in een internationale context zoals Brussel. Straalt in non-verbale communicatie de eigenheid van het bedrijf uit.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI12.1K,I,V,AGI 12.1: Omarmt de diversiteit van mensen (allochtonen, bejaarden, gehandicapten…).
GRADWMAN - GI12.2K,I,V,AGI 12.2: Beheerst de Nederlandse taal.
GRADWMAN - GI12.3K,I,V,AGI 12.3: Beheerst mondeling de retailspecifieke Franse taal.
GRADWMAN - GI12.5K,I,V,AGI 12.5: Straalt een geloofwaardigheid uit binnen het concept en de waarden van de sector.
GRADWMAN_LO14LO14: Teamcoördinatie Coördineert en superviseert de activiteiten van een team, bepaalt prioriteiten, biedt hulp en grijpt in wanneer nodig, onder andere op vlak van verkoop, personeel, hygiëne, (voedsel)veiligheid en milieu.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI14.2K,I,V,AGI 14.2: Deelt kennis en ervaring met teamleden.
GRADWMAN - GI14.3K,I,V,AGI 14.3: Geeft zelf het goede voorbeeld.
GRADWMAN - GI14.4K,I,V,AGI 14.4: Verleent hulp en advies wanneer nodig.
GRADWMAN_LO6LO6: Winkelinrichting Richt de verkoopruimte in en stalt of geeft de opdracht de producten uit te stallen in de vitrines, etalages, rekken…GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI6.2K,I,V,AGI 6.2: Stelt artikelen volgens soort, eigenschappen en verkoopsdoelstellingen ten toon in de afdeling.
GRADWMAN_LO7LO7: Onderhoud Neemt de verantwoordelijkheid op voor het beheer van de afdelingen en voor de ordelijkheid en netheid van de winkel, zonder daarbij hinder te veroorzaken voor klanten.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI7.1K,I,V,AGI 7.1: Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht (borstelen, dweilen, producten schikken).
GRADWMAN - GI7.2K,I,V,AGI 7.2: Bewaakt / controleert de ordelijkheid en netheid van winkel en rekken en benut vrije momenten voor extra schoonmaakwerkzaamheden.
GRADWMAN - GI7.3K,I,V,AGI 7.3: Vult tekorten van producten aan.
GRADWMAN - GI7.4K,I,V,AGI 7.4: Sorteert afval volgens de richtlijnen.
GRADWMAN - GI7.5K,I,V,AGI 7.5: Veroorzaakt geen hinder voor klanten.
GRADWMAN - GI7.6K,I,V,AGI 7.6: Controleert of rekken gevuld zijn volgens het first-in-first-out principe en verwijdert of laat producten verwijderen die niet meer aan de kwaliteit voldoen.
GRADWMAN_LO8LO8: Opvolging levering en stockage Controleert en registreert leveringen, ontvangt producten en slaat deze op of plaatst ze in de afdeling.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI8.1K,I,V,AGI 8.1: Vergelijkt de levering met de bestelbon.
GRADWMAN - GI8.2K,I,V,AGI 8.2: Registreert de levering.
GRADWMAN - GI8.3K,I,V,AGI 8.3: Evalueert de kwaliteit van de levering.
GRADWMAN - GI8.4K,I,V,AGI 8.4: Contacteert de leverancier bij problemen.
GRADWMAN - GI8.5K,I,V,AGI 8.5: Zendt leveringen die niet voldoen terug.
GRADWMAN - GI8.6K,I,V,AGI 8.6: Houdt zich aan de opslagvoorschriften.
GRADWMAN - GI8.7K,I,V,AGI 8.7: Slaat de producten op volgens het first-in-first-out principe.
GRADWMAN - GI8.8K,I,V,AGI 8.8: Brengt de prijs aan volgens richtwaarden of instructies (catalogi, solden…)
GRADWMAN_LO9LO9: Voorraadbeheer Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt de nodige bestellingen.GespecialiseerdDLR
GRADWMAN - GI9.1K,I,V,AGI 9.1: Houdt gegevens bij over de voorraad en het gebruik van producten en gebruikt daar de juiste software voor.
GRADWMAN - GI9.8K,I,V,AGI 9.8: Gebruikt software voor voorraadbeheer.

Begeleiding

- de student doet beroep op de opleidinscoördinator voor de administratieve afhandeling van zijn dossier.

- de student krijgt de begeleiding in het winkelpunt waar een coach aangeduid wordt.

- de student wordt vanuit de hogeschool begeleid door een begeleider wat betreft het werkplekleren


Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

3.00