Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Microbiologie 213660/3805/2122/1/22
Studiegids

Microbiologie 2

13660/3805/2122/1/22
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 116,00 uren
Totale kostprijs studiematerialen: € 90,00
Totale kostprijs: € 90,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Geeraerts Sofie
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

In het vak microbiologie 2 bekijken we hoe micro-organismen interageren met hun gastheer. We overlopen eveneens de werking en mogelijke resistentiemechanismen van antimicrobiële geneesmiddelen. Vervolgens bekijken we hoe micro-organismen in het labo worden geïdentificeerd. Om af te sluiten geven we een overzicht van de belangrijkste pathogene micro-organismen die een rol die ze spelen bij humane ziekte en hoe diagnose in een microbiologisch labo gebeurt. In microbiologie 2 wordt eveneens een uitbreiding gegeven op microscopie uit het eerste jaar.


Deel 1: Interacties tussen micro-organisme en gastheer.

 • Principes van ziekte en epidemiologie.
 • Microbiële mechanismen van pathogeniciteit.
 • Antimicrobiële middelen.

Deel 2: Diagnostische microbiologie.

 • Isolatie van het pathogene micro-organisme.
 • Groei-afhankelijke identificatiemethoden.
 • Immunologische methoden.
 • Moleculaire methoden.

Deel 3: Micro-organismen en humane ziekte.

 • Microbiële ziekten van de huid en ogen.
 • Microbiële ziekten van het zenuwstelsel.
 • Microbiële ziekten van het cardiovasculair en lymfevatenstelsel.
 • Microbiële ziekten van het ademhalingsstelsel.
 • Microbiële ziekten van het verteringsstelsel.
 • Microbiële ziekten van de urinewegen en het voortplantingsstelsel.

Deel 4: Microscopie

 • Uitbreiding microscopie 1 met diverse microscopische technieken (fluorescentiemicroscopie, elektronenmicroscopie,...)

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege26,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd70,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk20,00 uren

Doelstellingen

Het vak microbiologie 2 omvat onderstaande OO-doelen:

De student: 

 • kent de principes van ziekte en epidemiologie.
 • kan de microbiële mechanismen van pathogeniciteit beschrijven.
 • kent en begrijpt de niet-specifieke verdedigingsmechanismen van de gastheer
 • kent en begrijpt de specifieke verdedigingsmechanismen van de gastheer.
 • kent de soorten, de werking en de resistentiemechanismen van antimicrobiële middelen.
 • weet theoretisch hoe pathogene micro-organismen in een microbieel labo geïdentificeerd worden
 • kent de belangrijkste pathogene micro-organismen, hun rol in humane ziekte en weet hoe diagnose gebeurt.
 • kent de diverse microscopische technieken (o.a. fluorescentiemicroscopie, elektronenmicroscopie,...).

De OO-doelen dragen bij tot volgende gedragsindicatoren:

 • GI 1.2: heeft kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomedische wetenschappen: niv 1: heeft kennis/inzicht in farmaceutische en biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen.
 • GI 4.1: gepaste methoden en technologieën kiezen: niv 1: heeft kennis en inzicht in de principes van eenvoudige vooropgestelde methoden en technologieën.
 • GI 13A.1: klinische-chemische, microbiogische, hematologische en moleculair diagnostische analyses uitvoeren: niv 1: heeft kennis van de klinisch-chemische, microbiologische, hematologische en moleculair diagnostische analyses (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch).

 

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariSchriftelijke evaluatie100,00Bij deelname aan de tussentijdse toets kan 1 bonuspunt behaald worden bij een score > of = 12/20 en kunnen 1,5 bonuspunten behaald worden bij een score > of = 15/20. Er kan 0,5 bonuspunt behaald worden voor actieve deelname aan digitale tools (zoals zelftesten, voorbereidingen van oefeningen, ...).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie100,00

Handboeken, Syllabi, Softwarepakketten ..

Handboek
Handboek Medische BacteriologieVerplicht
 • Auteur: Johan Van Eldere
 • Uitgever: Acco
 • Editie: derde druk
 • ISBN-nr: 978-90-334-6879-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Techniques in Microbiology, a student handbookVerplicht
 • Auteur: John M Lammert
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 0132240114
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
Microbiology: An Introduction - Global EditionAanbevolen€ 90,00
 • Auteur: Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 12th edition
 • ISBN-nr: 978-12-920-9914-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad

Studiematerialen : Verplicht

De slides van de hoorcolleges worden ter beschikking gesteld via Canvas.


Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR
BLT_LO14LO14: Internationalisering De PBA BMLT is voorbereid om te functioneren in een internationale werkomgeving.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

Begeleiding gebeurt na afspraak via mail.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Microbiologie 1.

Bijkomende Kost

1.00