Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Klinische biologie 227588/3805/2122/1/20
Studiegids

Klinische biologie 2

27588/3805/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 115,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het eerste semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Desmaele Sara, Merckx Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 10/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student inzicht in de principes van de chemische analyses uitgevoerd op lichaamsvochten zoals serum, urine en zweet. De chemische analyses van lichaamsvochten zijn een onmisbare ondersteuning bij de medische diagnose.

Volgende hoofdstukken komen in dit opleidingsonderdeel aan bod:

- Pre-analytische fase
- Interpretatie van een laboratorium-test
- Inleiding tot POC-testen
- Lever
- Nieren
- Gastro-intestinaal stelsel
- Tumormerkers
- Hart
- Schildklier- en steroïdhormonen
- Neurologische merkers en overige lichaamsvochten
- Erfelijke metabole ziekten
- Auto-immuunziekten
- Fertiliteit

Alle leerstof van klinische biologie 1 wordt ook geacht gekend te zijn.

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege28,00 uren
Werkcollege2,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd70,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk15,00 uren

Doelstellingen

De student

  • kan in de pre-analytische fase een patiënt correct informeren mbt een optimale staalname
  • kan in de pre-analytische fase een staal correct voorbereiden voor een accurate analyse
  • kan het belang van een klinische test op basis van de anatomie-fysiologie van de mens verklaren
  • kan het meetprincipe van iedere klinische test wetenschappelijk correct uitleggen
  • is in staat om interfererende factoren bij metingen te herkennen
  • kan een analyse resultaat correct aflezen en interpreteren
  • is in staat om abnormale resultaten te herkennen en te rapporteren

OO-doelen dragen bij tot:

GI 1.2 Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomedische wetenschappen: Niveau 1 - Heeft kennis/inzicht in farmaceutische & biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen
 
GI 4.1 Gepaste methoden en technologieën kiezen: Niveau 1 - Heeft kennis en inzicht in de principes van eenvoudige vooropgestelde methoden en technologieën

GI 13A.1:
Klinisch-chemische, microbiologische, hematologische en moleculair-diagnostische analyses uitvoeren: Niveau 1 - Heeft kennis van de klinisch-chemische, microbiologische, hematologische en moleculair-diagnostische analyses (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch) 

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariMondelinge evaluatie100,00Bij deelname aan de tussentijdse toets kan 1 bonuspunt behaald worden bij een score > of = 12/20 en kunnen 1,5 bonuspunten behaald worden bij een score > of = 15/20. Er kan 0,5 bonuspunt behaald worden voor actieve deelname aan digitale tools (zoals zelftesten, voorbereidingen van oefeningen, ...).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondelinge evaluatie100,00

Studiematerialen : Verplicht

Syllabus en ppt-slides worden ter beschikking gesteld via Canvas.


Niet-verplichte handboeken: 

- de Boer & ten Boekel: 'Klinische Chemie en Hematologie voor Analisten (deel 1 en 2)'

- Bossuyt: 'Wegwijs in laboratoriumdiagnose'

Studiematerialen : Aanbevolen

ten Boekel, E., & de Boer, B.A. (2009). Klinische chemie en hematologie voor analisten - deel 1. Arnhem: Syntax Media.
ten Boekel, E., & de Boer, B.A. (2010). Klinische chemie en hematologie voor analisten - deel 2. Arnhem: Syntax Media.
Bossuyt, X., & Boeynaems, J.M. (2001). Wegwijzer in laboratoriumdiagnose. Leuven: Garant.
Raymakers, J.A., Kreutzer, H.J.H., & Schneeberger P.M. (2005). Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Luxton, R. (2008). Clinical biochemistry. Oxfordshire: Scion.

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

Lectoren zijn bereikbaar op afspraak (via mail).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Klinische biologie 1 OF ((geslaagd of getolereerd voor Biochemie OF geslaagd of getolereerd voor Biochemie) EN geslaagd of getolereerd voor Anatomie - Fysiologie).

Bijkomende Kost

1.00