Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Klinische biologie 127576/3805/2122/1/00
Studiegids

Klinische biologie 1

27576/3805/2122/1/00
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 112,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (Eénmalig georganiseerd, enkel in het tweede semester)
Aard: Algemeen verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Goeyse Ine, Desmaele Sara, Merckx Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

De student maakt kennis met het lichaam als ‘chemische fabriek’ en meer specifiek met de belangrijkste metabole processen in het lichaam:

 • Metabole signaalwegen
 • Anabolisme en katabolisme
 • Elektronentransportketen
 • ATP synthese
 • Krebscyclus
 • Koolhydraten: synthese, opname en afbraak
 • Glycogeensynthese en -afbraak 
 • Pentosefosfaatweg
 • Proteïnen: opname en afbraak
 • Aminozuren: synthese, opname en afbraak
 • Lipiden: synthese, opname en afbraak
 • Nucleïnezuren: synthese, opname en afbraak

Bovendien zal de student inzichten verwerven in de principes van eenvoudige chemische analyses die uitgevoerd worden op lichaamsvochten zoals serum, urine en zweet. De chemische analyses van lichaamsvochten zijn immers een onmisbare ondersteuning bij de medische diagnose of de bepaling van de juiste therapie. De analyses die aan bod komen zijn: 

 • Glucose: referentiewaarden, meettechnieken, afwijkingen
 • Lipiden (o.a. cholesterol): referentiewaarden, meettechnieken, afwijkingen
 • Eiwitten: referentiewaarden, meettechnieken, afwijkingen
 • Stollingscascade en stollingstesten

Onderwijsorganisatie

Contactonderwijs
Hoorcollege22,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd80,00 uren
Zelfstudie
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk10,00 uren

Doelstellingen

De student

 • begrijpt en weet hoe koolhydraten, proteïnen (en aminozuren, de bouwstenen van proteïnen), lipiden en nucleïnezuren in het lichaam gemetaboliseerd worden
 • begrijpt en weet hoe de belangrijkste biochemische pathways met elkaar verbonden zijn
 • kent de referentiewaarden van belangrijke klinische parameters in lichaamsvochten
 • kan het belang van een klinische test op basis van de anatomie-fysiologie van de mens verklaren
 • kent het meetprincipe van de klinische testen en kan dit op een wetenschappelijk correcte manier toelichten
 • is in staat om interfererende factoren bij metingen te herkennen
 • is in staat om abnormale resultaten te herkennen en te rapporteren

Deze doelen dragen bij tot de gedragsindicator:

GI 1.2 Kennis/inzicht in farmaceutische en/of biomedische wetenschappen
Niveau 1: Heeft kennis/inzicht in farmaceutische & biomedische wetenschappen en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen

GI 4.1 Gepaste methoden en technologieën kiezen
Niveau 1: Heeft kennis en inzicht in de principes van eenvoudige vooropgestelde methoden en technologieën

GI 13A.1 Klinisch-chemische, microbiologische, hematologische en moleculair diagnostische analyses uitvoeren
Niveau 1: Heeft kennis van de klinisch-chemische, microbiologische, hematologische en moleculair diagnostische analyses (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch)

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniSchriftelijke evaluatie100,00Bij deelname aan de tussentijdse toets kan 1 bonuspunt behaald worden bij een score > of = 12/20 en kunnen 1,5 bonuspunten behaald worden bij een score > of = 15/20. Er kan 0,5 bonuspunt behaald worden voor actieve deelname aan digitale tools (zoals zelftesten, voorbereidingen van oefeningen, ...).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijke evaluatie100,00

Studiematerialen : Verplicht

Niet-verplichte handboeken 

 • Stryer - ‘Biochemistry’
 • Garrett & Grisham - ‘Biochemistry’
 • de Boer & ten Boekel - 'Klinische Chemie en Hematologie voor Analisten (deel 1 en 2)'
 • Bossuyt - 'Wegwijs in laboratoriumdiagnose'
 • Schuit - 'Metabolisme'

 

Elektronische leeromgeving CANVAS

De cursus en alle presentaties zijn terug te vinden via Canvas. 

 

Door de student genomen nota's tijdens het hoorcollege

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BLT_LO01LO1: Internationale wetenschappelijke kennis De PBA BMLT integreert zijn kennis van en inzicht in de basis-, de farmaceutische en de biomedische wetenschappen internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn professioneel handelen.GespecialiseerdDLR
BLT_LO04LO4: Methoden en technologieën De PBA BMLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het biomedische werkveld in wisselende contexten. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na.GespecialiseerdDLR
BLT_LO13ALO13A: Medisch-diagnostisch werkveld De PBA MLT voert medisch laboratorium onderzoek uit en hanteert daarbij de gepaste methoden en technologieën van het medisch-diagnostisch werkveld in wisselende contexten.GespecialiseerdDLR

Begeleiding

Na afspraak met de betreffende docent: Sara Desmaele (sara.desmaele@ehb.be) en Ellen Merckx (ellen.merckx@ehb.be).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

1.00