Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Kamermuziek 210541/3726/2122/1/65
Studiegids

Kamermuziek 2

10541/3726/2122/1/65
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor of Arts in de muziek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Academiejaar)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Docenten: Bibault Pierre, Bouckaert Bart, Clément Géraldine, Dieltjens Thomas, Nijs Tony, Robberecht Eric, Siebens Etienne, Spinette Inge, Swinnen Peter, Vanaenrode Stephan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

Alles op niveau 2: - Herkennen, oefenen en ontwikkelen van de basistechnieken die vereist zijn voor de beoefening van de kamermuziek. - Leren zelfstandig interpreteren, fraseren en opbouwen in relatie met de kamermuziekmedespeler(s) - studie van verschillende stijlen en periodes. - Kennismaking met het bestaande repertoire.

Onderwijsorganisatie

Individueel artistiek onderricht
Individueel artistiek onderricht30,00 uren
Leer -en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd150,00 uren

Doelstellingen

beheersing van de instrumentale vaardigheden en ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid en het uitdrukkingsvermogen, dit alles in het kader van de kamermuziekpraktijk.

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniArtistieke proef50,00

Studiematerialen : Verplicht

Materiaal uit het kamermuziekrepertoire

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ECOOEindcompetenties verworven hebben van het opleidingsonderdeel waarvoor men geslaagd verklaard isUitdiepend

Begeleiding

tijdens les

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met OF simultaan te volgen met Kamermuziek 1.

Bijkomende Kost

41.40