Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
FMUZ11ORKEST1_____IZ - Orkest 16308/3726/2122/1/91
Studiegids

FMUZ11ORKEST1_____IZ - Orkest 1

6308/3726/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor of Arts in de muziek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2021 (Academiejaar)
Aard: Specifiek verplicht onderdeel
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Swinnen Peter
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel is een resultaat van minder dan 8/20 niet tolereerbaar.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Inhoud

• Inzicht en vaardigheid verwerven in het groepsmusiceren • Begeleide technische voorbereiding van een compositie • Ontwikkelen van sociale vaardigheden en attitudes nodig om tot een gemeenschappelijke visie van een uitvoering te komen • Esthetische beschouwingen en onderzoek naar de muzikale tradities en stijlkenmerken eigen aan de te spelen composities • Opbouwen en beheersen van een orkest/consortrepertoire • Orkest: verschillende vormen van musiceren in kleinere en grotere ensembles, met diverse bezetting en met/zonder dirigent • Consort: musiceren in homogene groepen van blokfluiten, traversos, gambas e.d.

Onderwijsorganisatie

Individueel artistiek onderricht
Individueel artistiek onderricht60,00 uren
Leer- en evaluatietijd
Leer- en evaluatietijd120,00 uren

Doelstellingen

Voorbereiding op de orkest/consortpraktijk
maximale ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid en het uitdrukkingsvermogen

Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken: Permanente evaluatieObservatie100,00

Studiematerialen : Verplicht

Materiaal uit het orkest/consortrepertoire

Begincompetenties

CodeOmschrijvingNiveau
ESOEindtermen secundair onderwijsInleidend

Eindcompetenties

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BMUZIZ_LO01LO1: Technische beheersing De afgestudeerde bachelor beheerst zijn/haar instrument technisch, heeft lichaamscontrole en zet deze in voor de ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid. InleidendDLR
BMUZIZ_LO02LO2: Zintuiglijke beheersing De afgestudeerde bachelor toont een ontwikkeld muzikaal gehoor en geheugen, musiceert met ritmische stabiliteit en integreert verschillende zintuiglijke en intellectuele capaciteiten. InleidendDLR
BMUZIZ_LO03LO3: Stijlinzicht De afgestudeerde bachelor demonstreert de nodige stijlkennis. InleidendDLR
BMUZIZ_LO04LO4: Beheersing en integratie muzikale taal De afgestudeerde bachelor toont inzicht in de diverse muzikale parameters, duidt deze aan in andere uitvoeringen en wendt ze aan in de eigen uitvoeringspraktijk. Theoretische en culturele kennis wordt toegepast in de praktijk. InleidendDLR
BMUZIZ_LO06LO6: Toepassing muzikale taal De afgestudeerde bachelor past het verworven muzikaal inzicht toe en gaat op creatieve wijze om met aangeboden materiaal, ook in voorbereiding en studiemethode. InleidendDLR
BMUZIZ_LO07LO7: Muzikaal voorstellingsvermogen De afgestudeerde bachelor demonstreert auditieve bekwaamheid en een ontwikkeld muzikaal voorstellingsvermogen, waarin niet alleen kennis en vaardigheden zijn geïntegreerd, maar ook emotie en intuïtie. InleidendDLR
BMUZIZ_LO08LO8: Ensemblevaardigheden De afgestudeerde bachelor functioneert in diverse bezettingen en wendt de nodige sociale en muzikale vaardigheden aan om tot een succesvolle interactie te komen. InleidendDLR
BMUZIZ_LO09LO9: Presentatievaardigheden De afgestudeerde bachelor bezit podiumprésence op een niveau dat toelaat om zijn/haar muzikale boodschap ten volle over te brengen. InleidendDLR
BMUZIZ_LO10LO10: Creatieve expressie De afgestudeerde bachelor wendt muzikale taal, muzikaal voorstellingsvermogen, ensemble-vaardigheden en presentatie-vaardigheden aan om een bestaande compositie op creatieve/inventieve wijze om te zetten in een expressieve artistieke uitvoering. InleidendDLR
BMUZIZ_LO11LO11: Communicatievaardigheden De afgestudeerde bachelor communiceert door en over zijn/haar artistiek werk. De communicatie gebeurt in de eerste plaats via de muziek zelf, maar ook door schriftelijke en/of mondelinge toelichting. InleidendDLR
BMUZIZ_LO13LO13: Continue artistieke ontwikkeling De afgestudeerde bachelor kan het belang van zich als kunstenaar levenslang te ontwikkelen uitleggen. InleidendDLR

Begeleiding

X tijdens les

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Bijkomende Kost

41.40