Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
Kapselontwerp- en technieken 114281/994/1213/14275/37
Studiegids

Kapselontwerp- en technieken 1

14281/994/1213/14275/37
Academiejaar 2012-13
Komt voor in:
  • Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs 2 OV, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • haartooi
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel HT 1: Kapseltechnieken en -ontwerpen 1.
Studieomvang: 4 studiepunten
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.11.2012 (EĆ©nmalig georganiseerd over het volledige academiejaar)
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'HT 1: Kapseltechnieken en -ontwerpen 1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een honderdste).
Tweede examenkans: 
  • wel mogelijk.
  • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'HT 1: Kapseltechnieken en -ontwerpen 1', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Aard: Specifiek verplicht vak
Docenten: De Hoey Dennis, Liboit Sabine, Van den Bossche Wendy
Onderwijstalen: Nederlands

Omschrijving van de Doelstellingen van het opleidingsonderdeel

De basisvaardigheden kapseltechnieken- en ontwerpen kunnen uitvoeren op een verantwoorde en professionele manier op oefenhoofd (en/of model).

Gestructureerd overzicht van Evaluatiemomenten

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariArtistieke proef40,00
Buiten de examenweken Artistieke proef60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberArtistieke proef40,00De behaalde cijfers voor PE (60%) blijven behouden.

Omschrijving van de Inhoud van het Opleidingsonderdeel

Basistechnieken 2de graad secundair onderwijs: haartooi.
De basisvaardigheden van de leervakken kapselontwerpen en technieken kunnen uitvoeren met inzicht, op een verantwoorde professionele manier.
Kunnen verbanden leggen tussen verschillende leerstofonderdelen wat moet leiden tot het verwerven van meer inzicht voor het vak haartooi.

Haarverzorging:
- wassen van de haren
- verzorgen van de haren
- massage van de hoofdhuid
Watergolf:
- Plaatsen van verschillende soorten watergolfrollen binnen verschillende basis- en modegebonden kapsels.
  (voor, op en onder de basis met diepte en volume) op oefenhoofd.
- Opkammen en afwerken van een watergolf op oefenhoofd.
- Platte en rechtopstaande clipsoprollingen op oefenhoofd.
Brushing:
- Hanteren van materieel.
- Uitvoeren van klassieke basistechnieken en modegebonden brushings analoog aan de snit ( op massieve,  
  gelijkmatige, gradatie en toenemende lagenvorm) op oefenhoofd en/of model.
- Gebruik van de softstyler.
- Gebruik van de styltang op oefenhoofd en/of model.
- Afwerking van een brushing met gebruik van afwerkingsproducten.
Permanent:
- 9-verdeling ( op tijd)
- Oprolling van de klassieke permanentoprolling binnen de 9-verdeling (op tijd)
- Oprolling van verschillende klassieke permanentopwikkelingen ( kruiswikkeling, diagonaalwikkeling, 
  waaierwikkeling) op oefenhoofd.
Snit:
- massieve vorm en variaties
- gradatie
- toenemende lagen
- gelijkmatige lagen
- pony
- Tecnieken didactisch kunnen verwerken naar doelgroep. (1ste en 2de graad secundair onderwijs)

Opsplitsing uren /onderwijswerkvorm

Hoorcollege10,00 uren
Werkcollege48,00 uren
Leer- en evaluatietijd39,00 uren
Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk3,00 uren

Omschrijving Begeleiding

- voor, tijdens en na de les
- via docentenmail
- via dokeos

Alle studiematerialen excl Handboeken en Syllabi: Verplicht

- Uitrustings- en werkmateriaal haartooi
- Handboeken pivot point
- Pictokap
- sylllabi

Bijkomende Kost

1.20