Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170, B-1070 BRUSSEL
Tel. 02 523 37 37 - Fax 02 523 37 57
info@ehb.be
LO 1: Doel- en netspelen 114266/873/1112/2/49
Studiegids

LO 1: Doel- en netspelen 1

14266/873/1112/2/49
Academiejaar 2011-12
Komt voor in:
 • Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs 2 OV, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • lichamelijke opvoeding
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 110,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Basketbal 1 (1 studiepunten)
 • Handbal 1 (1 studiepunten)
 • Voetbal 1 (1 studiepunten)
 • Volleybal 1 (1 studiepunten)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit indien >= 10/20 dan afronden, indien < 10/20 dan afkappen naar een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Basketbal 1op 20 (tot op een honderdste)JaEnkel indien niet geslaagd
Handbal 1op 20 (tot op een honderdste)JaEnkel indien niet geslaagd
Voetbal 1op 20 (tot op een honderdste)JaEnkel indien niet geslaagd
Volleybal 1op 20 (tot op een honderdste)JaEnkel indien niet geslaagd
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Aard: Verplicht vak
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Janssens Hilde
Andere docenten: De Decker Steve, Mertens Benoit, Verbeyst Sofie
Onderwijstalen: Nederlands

Omschrijving Begincompetenties

geen

Omschrijving Eindcompetenties

zie subopleidingsonderdelen

Omschrijving van de Doelstellingen van het opleidingsonderdeel

LO 1: Doel- en netspelen 1
zie subopleidingsonderdelen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Basketbal 1
Student beheerst voor basketbal motorisch de vaardigheden die in het lager en secundair onderwijs onderwezen moeten worden. (technische en tactische aspecten, lichaamsbesef, tijd- en ruimtebesef, coördinatievermogen). Kan de bewegingsactiviteiten en spelsituaties demonstreren
Handbal 1
Student beheerst voor handbal de motorische vaardigheden die in het lager en secundair onderwijs onderwezen moeten worden (technische en tactische aspecten, lichaamsbesef, tijd- en ruimtebesef, coördinatievermogen). Kan de bewegingsactiviteiten en spelsituaties demonstreren
Voetbal 1
Student beheerst voor voetbal de motorische de vaardigheden die in het lager en secundair onderwijs onderwezen moeten worden. (technische en tactische aspecten, lichaamsbesef, tijd- en ruimtebesef, coördinatievermogen) . Kan de bewegingsactiviteiten en spelsituaties demonstreren
Volleybal 1
Student beheerst voor volleybal de motorische vaardigheden die in het lager en secundair onderwijs onderwezen moeten worden. 
Kan de bewegingsactiviteiten en spelsituaties demonstreren.
Kan de verschillende technieken beschrijven.
Kent oefenstofopbouw voor de initiatie van de technieken.

Gestructureerd overzicht van Evaluatiemomenten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Basketbal 1
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenweken Permanente evaluatie 80,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend.
Examenmoment juniSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberMondeling examen80,00Praktijkexamen. Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend
Handbal 1
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment januariPermanente evaluatie 80,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Examenmoment januariSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPermanente evaluatie 80,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Voetbal 1
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPermanente evaluatie 80,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Examenmoment juniSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberPermanente evaluatie 80,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Volleybal 1
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment juniPermanente evaluatie 80,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Examenmoment juniSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend. De score zal vermenigvuldigd worden met de procentuele aanwezigheidsgraad.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijk examen20,00Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend.
Examenmoment augustus/septemberSchriftelijk en /of Mondeling examen80,00Praktijkexamen Het rekenkundig gemiddelde conform de verdeelsleutel is geldig indien de student minimum 8 op 20 scoort op respectievelijk theorie en praktijk, zo niet wordt het laagste cijfer toegekend.

Omschrijving van de Inhoud van het Opleidingsonderdeel

LO 1: Doel- en netspelen 1
zie subopleidingsonderdelen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Basketbal 1
Doelspel 1: Basketbal a) Praktijk Grondvorm 1: 3 – 3 ½ terrein Doelen dicht bij doel met een setshot Kansen creëren door na pass door te snijden naar doel en een individuele actie naar doel Opbouwen door zich te leren positioneren t.o.v. de bal en zich vrijspelen Grondvorm 2: 3 – 3 ½ terrein Doelen dicht bij doel en leren de correcte beslissing nemen tussen setshot en lay-up na dribbel Kansen creëren door een individuele actie naar doel Opbouwen door zich gericht te positioneren met en zonder bal Grondvorm 3: 3 – 3 op een volledig terrein Doelen met een lay-up na dribbel Kansen creëren in de 2 tegen 1 of 3 tegen 1 situatie Opbouwen door zich te positioneren op een volledig terrein Grondvorm 4: 3 – 3 op een volledig terrein Doelen met een lay-up na pass Kansen creëren in 3 tegen 2 situatie Opbouwen door snelle georganiseerde offensieve transitie en een vlotte overgang naar de gelijkheidssituatie b) Methodiek Het logboek: Het doelspelcompetentiemodel toegepast op basketbal Voorbereidende spelen voor basketbal. De basketballeergang van Grondvorm 1 tot grondvorm 4 of het eerste niveau van de spelcompetentie. Het spelreglement
Handbal 1
Doelspel 2: Handbal a)Praktijk Grondvorm 1: 3 tegen 3: situatie 3 tegen 2 met 3 opbouwers Vangen + uithaalbeweging is één Alles in beweging Actie naar doel Na pass diepte herstellen Bij kans naar doel werpen met de slagworp Niet dribbelen - wel 1 stuit Grondvorm 2: 3 tegen 3: situatie 3 tegen 2 met een cirkelspeler Nieuwe loop en passwegen Worp van aan de cirkel Dynamische overgang naar de cirkelspeler Grondvorm 3: 4 tegen 4: situatie 4 tegen 3 Doelen met een sprongworp over of naast een verdediger Kansen creëren met de tegenaanval eerste fase waarbij doelman de eerste aanvaller is Opbouw met aandacht voor tegenaanval, vertrekmoment en loopwegen Grondvorm 4: 4 tegen 4: situatie 3 tegen 3 1 tegen 1 passeerbeweging Vrijlopen zonder bal In verdediging mandekking op een armlengte afstand b) Methodiek Het logboek: Het doelspelcompetentiemodel toegepast op de handballeergang. Het spelreglement.
Voetbal 1
Doelspel 3: Voetbal a)Praktijk Grondvorm 1: K + 3 / 3 + K Pass binnenkant voet, aannemen binnenkant voet, tactische principes van samenspel met nadruk op pass-selectie Grondvorm 2: K + 3 / 3 + K Pass binnenkant niet dominante voet, shot volle wreef Pass buitenkant voet, structuratie samenspel (driehoeksformatie, in steun komen, anticiperen, loshaken en ankeren) Grondvorm 3: K + 4 / 4 + K Vluchtshot volle wreef, terugspeelpass binnenkant voet, deviatie met binnen- en buitenkant voet, dieptepass, dubbelpass, 1 - 2, plaatswissel, zonedekking b)Methodiek Het logboek: Het sportspelconcept toegepast op de voetballeergang Het spelreglement
Volleybal 1
Netspel 1: Volleybal
a) Praktijk
A. Technieken
Toetsen: voorwaarts en rugwaarts
Onderhandse controle receptie voorwaarts gevolgd door bovenhandse toets over het net
Onderhandse receptie naar spelverdeler
De set-up
De set-up na verplaatsing
Onderhandse opslag
Bovenhandse opslag (tennisopslag)
De smash

B. Tactische opdrachten/structuren
Tactische opdrachten in 1-1, 2-2, 3-3 en 4-4 situatie
Een georganiseerde aanval en verdediging kunnen spelen

b) Methodiek
Beschrijving van het bewegingsverloop
Aandachtspunten uit het bewegingsverloop
Methodische oefenstofopbouw van elementaire vormen tot grondvormen
Oefenvormen
Het spelreglement

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

LO 1: Doel- en netspelen 1
zie subopleidingsonderdelen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Basketbal 1
Werkcollege
Handbal 1
Werkcollege
Voetbal 1
Werkcollege
Volleybal 1
werkcollege

Opsplitsing uren /onderwijswerkvorm

LO 1: Doel- en netspelen 1

Delen van het opleidingsonderdeel:
Basketbal 1
Werkcollege20,00 uren
Leer- en evaluatietijd10,00 uren
Handbal 1
Werkcollege15,00 uren
Leer- en evaluatietijd10,00 uren
Voetbal 1
Werkcollege15,00 uren
Leer- en evaluatietijd10,00 uren
Volleybal 1
Werkcollege20,00 uren
Leer- en evaluatietijd10,00 uren

Omschrijving Begeleiding

LO 1: Doel- en netspelen 1
na elke les op afspraak

Delen van het opleidingsonderdeel:
Basketbal 1
na elke les
op afspraak
Handbal 1
na elke les
op afspraak
Voetbal 1
na elke les op afspraak
Volleybal 1
na elke les
op afspraak

Alle studiematerialen excl Handboeken en Syllabi: Verplicht

LO 1: Doel- en netspelen 1
zie subopleidingsonderdelen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Basketbal 1
Cursustekst voorbereidende spelvormen voor basketbal DVD doelspelcompetentiemodel: basketbal, B. Mertens, V. Vonderlynck, C. Remy, 2005
Handbal 1
Doelspel 2: Handbal Website: http://allserv.rug.ac.be/~mmultael. DVD doelspelcompetentiemodel: Handbal,
Voetbal 1
Doelspel 3: Voetbal Boek: Goethals, R., P. Vansteenbrugge, Leren voetballen. Een spelgerichte en coöperatieve methode (PVLO, 1993).
Volleybal 1
cursus volleybal onuitgegeven cursus

Bijkomende Kost

0.00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.